Dzień bez opakowań foliowych

W sobotę, 23 stycznia, obchodzimy Dzień bez Opakowań Foliowych. Opakowania te są obecnie bardzo źle postrzegane, głównie ze względu na niski stopień recyklingu i długi okres rozkładu, mimo to ich produkcja rośnie. Nie tak szybko jednak, jak najlepiej ocenianych przez konsumentów, opakowań z tektury i papieru, które odnotowały wzrostu produkcji o ponad 9% rok do roku.

Analitycy Santander Bank Polska z okazji tego święta przygotowali raport na temat polskiego rynku produkcji opakowań oraz wpływu pandemii i związanego z nią ograniczenia działalności gospodarek na świecie na jego kondycję. Przeanalizowali też perspektywy dla sektora opakowań na 2021 r.

Branża opakowań odnotuje w tym roku wzrost wyższy niż w minionych 12 miesiącach, jednak kolejne lata i miesiące to wyzwania dla producentów opakowań. Szczególnie dotyczy to opakowań z tworzyw sztucznych, gdzie ich producenci będą musieli ponieść dodatkowe koszty dostosowania się do nowych regulacji.

Dane z 2020 r. pokazują, że po okresie zamknięcia gospodarek z powodu COVID-19 sprzedaż wróciła do wcześniejszego trendu wzrostowego. W Polsce wyraźnie widoczny jest dynamiczny trend wzrostu produkcji opakowań z papieru i tektury o ponad 9% rok do roku, a zawdzięczamy to dużemu wzrostowi sprzedaży internetowej oraz zwiększeniu dostaw opakowań na rynki zagraniczne (drugi największy w skali UE).

W całej Unii Europejskiej spodziewany wzrost branży opakowań w 2020 r. wyniesie 2-3% rok do roku, w Polsce może to być 3-4%. Oznacza, że sektor nadal rośnie, chociaż nieco wolniej niż rok wcześniej, gdy w Polsce notowano 6,8% wzrostu, i wolniej niż zakładały przedpandemiczne prognozy na rok 2020. Przemysł opakowaniowy okazał się jednak dość odporny na zawirowania związane z zamknięciem gospodarek. Analitycy spodziewają się, że w 2021 r. branża zanotuje wyższy wzrost niż w minionym roku. Jednak kolejne lata i miesiące to także wyzwania, którym producenci opakowań będą musieli stawić czoło.

W najbliższym czasie producenci opakowań z tworzyw będą musieli ponieść dodatkowe koszty dostosowania się do dyrektywy Single Use Plastics, która wyklucza z wprowadzania na rynek niektóre jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych oraz Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, wspierającej takie projektowanie opakowań, które umożliwi ich recykling w łatwy sposób. Ważny jest też podatek od tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Najważniejsza jednak w tym zakresie jest rosnąca świadomość społeczna i coraz większa liczba konsumentów przejawiających proekologiczne postawy.

Dla takich osób nie tylko plastikowe reklamówki i jednorazowe przedmioty są wrogiem, ale również inne towary w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Oznacza to, że popyt na takie opakowania może spadać, a producenci już powinni szukać dla nich alternatywy.

Niezależnie od tego, cała branża opakowań musi zadbać o wizerunek, a do tego konieczne jest ciągłe podnoszenie poziomu recyklingu opakowań, niezależnie od tego, z jakiego materiału są wykonane oraz utrzymanie ich w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Ważne jest także zmniejszenie użycia tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek oraz nowe podejście do projektowania opakowań. To włąśnie wyzwania na 2021 r.

Bookmark the permalink.