Ekologiczne opakowanie , a wybór konsumenta

Najnowsze badania pokazują, że używanie opakowań wykonanych z ekologicznych materiałów w coraz większym stopniu decyduje o wyborze danego produktu przez konsumentów. Oznacza to, że materiał opakowaniowy, ma coraz większe znaczenie, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży.

Według badania LOHAS2020 rośnie liczba konsumentów, biorących pod uwagę konsekwencje swoich wyborów podczas zakupów. Nawet dwóch spośród trzech fińskich konsumentów chciałoby uzyskać więcej informacji na temat opakowań mających optymalne właściwości dla środowiska i okresu przydatności produktu.

Badania LOHAS2020 przeprowadzonego w lutym, w Finlandii. Objęto nim tysiąc konsumentów. Ich stosunek do opakowań został oceniony z uwzględnieniem takich czynników stylu życia jak własny dobrostan i zrównoważony rozwój gospodarki. LOHAS jest skrótem od „Lifestyles of Health and Sustainability” (Styl życia sprzyjający zdrowiu i zrównoważonemu rozwojowi). 17% Finów należy do grupy zaangażowanej LOHAS, a 28% do grupy średnio zaangażowanej LOHAS. Osoby należące do tych grup kierują się wartościami LOHAS w swoich codziennych zachowaniach konsumpcyjnych.

Obecne badanie było trzecim badaniem konsumenckim LOHAS poświęconym kwestii opakowań, poprzednie przeprowadzono w 2011 i 20014 roku. Najnowsze badanie pokazało, że coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na zachowania konsumentów staje się styl życia, ukierunkowany na zachowanie zdrowia i zrównoważony rozwój. Dwie trzecie respondentów uznaje możliwość recyklingu opakowań za istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji zakupowych. 85% zaangażowanych konsumentów LOHAS preferuje opakowania, które wyraźnie informują o swoim producencie i pochodzeniu.

Opakowanie ma istotny wpływ na postrzeganie produktu jako zrównoważonego. Połowa spośród zaangażowanych konsumentów LOHAS stwierdziła, że czuje się niekomfortowo kupując produkty, których opakowania uważa za szkodliwe dla środowiska. Wśród produktów opakowaniowych, tektura została uznana za nowoczesną, bezpieczną i ekologiczną alternatywę dla innych materiałów. Jest więc materiałem pożądanym przy konsumentów.

Opakowanie produktu staje się obecnie równie ważne jak jego zawartość. Zastosowane rozwiązanie przy pakowaniu możemy zachęcać lub zniechęcać do zakupu. Aby zachęcało, nie wystarczy aby opakowanie przyciągał wzrok kolorystyką i kształtem, musi również być wykonane z odpowiedniego materiału, przyjaznego dla środowiska. Opakowanie powinno również posiadać jasne oznaczenia związane z jego pochodzeniem, możliwością recyklingu i sposobem produkcji np. certyfikat FSC, który oznacza produkt wyprodukowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tylko kompleksowo przemyślanie i odpowiednio wyprodukowane opakowania, uwzględniające wszystkie oczekiwania konsumentów, związane zarówno z ich wymaganiami odnośnie ekologii jak i elementy, które oddziałują na klientów sklepów wykorzystując naturalne odruchy związane z postrzeganiem przedmiotów, mogą zagwarantować sukces. Specjaliści od opakowań mają więć coraz istotniejszą rolę do odegrania, zarówno we wprowadzaniu produktów na rynek, jak i w informowaniu oraz edukowaniu konsumentów.

Bookmark the permalink.