FEFCO wprowadza wytyczne dotyczące recyklingu opakowań z tektury falistej

Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO) wydała wytyczne dotyczące recyklingu opakowań z tektury falistej – projektowanie dla obiegu zamkniętego. Zapewniają one branży praktyczny zestaw narzędzi do stosowania przy planowaniu recyklingu papieru i tektury, tak aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zminimalizować ich wpływ na środowisko.

Papier i tektura to zrównoważony, odnawialny i ekologiczny materiał na opakowania, ponieważ nadaje się do recyklingu. W praktyce możliwość i skuteczność recyklingu zależy od składu i konstrukcji oraz sposobu zbierania, sortowania i przygotowywania zużytych opakowań do ponownego przetworzenia. Produkty z tektury falistej można łatwo poddać recyklingowi. Papier i tektura to najczęściej przetwarzany materiał opakowaniowy w Europie!

Recykling papieru w UE to historia sukcesu, ponieważ ponad 80% opakowań z papieru i tektury jest poddawana temu procesowi. Odzyskany papier i tektura wykorzystane są przede wszystkim w procesach produkcyjnych jako alternatywa dla surowców pierwotnych m.in. miazgi drzewnej.

Wraz z rozwojem społeczeństwa, tektura falista znajduje kolejne zastosowania, które czasami wymagają zmian w jej funkcjonalności. Odbywa się to z ważnych powodów, np. aby wydłużyć żywotność produktu poprzez tworzenie barier dla wilgoci lub gazu. Osiąga się to często przez połączenie podłoża z tektury z innym materiałem w celu utworzenia kompozytowego wielowarstwowego laminatu zapewniającego właściwości takie jak wodoodporność lub bariera gazowa. Zmiany te mogą stanowić wyzwanie dla recyklingu oraz zwiększyć koszty ponownego przetwarzania odpadów. W szczególnych przypadkach mogą powodować uszkodzenia maszyn technologicznych lub obniżyć jakość końcowego produktu.

Potencjał wzrostu popularności tego typu materiałów wymaga od projektantów opakowań szukania kreatywnych rozwiązań projektowych oraz badania nowych materiałów i technik ich produkcji, pod kątem możliwości recyklingu całości.

Nowe wytyczne zostały opracowane, aby pomóc sklepom, markom i firmom produkującym tak zaprojektować opakowania, aby mogły być one ponownie przetwarzane przy użyciu obecnej, „standardowej” technologii recyklingu. Zdecydowana większość papieru i tektury zebranej do recyklingu jest ponownie właśnie tak przetwarzana, tylko niewielka część jest wyzwaniem dla recyklingu i musi zostać oddzielona do specjalistycznej technologii przetworzenia.

Dokument opracowany przez FEFCO ma na celu optymalizację jakości i ilości recyklingu papieru i tektury poprzez poprawę zdolności do recyklingu bardziej wymagających materiałów i, w kolejnym kroku, poprzez rozwój technologiczny i lepsze projektowanie. Wytyczne są zgodne z europejską normę jakości EN643.

Dokument jest dostępny pod adresem: https://www.fefco.org/sites/default/files/Guidelines/FEFCO-Recyclability-Guidelines%20Final.pdf

Bookmark the permalink.