Gospodarka o obiegu zamkniętym

Polską musi przestawić gospodarkę na tory bardziej zasobooszczędne, aby kierować się ku „obiegowi zamkniętemu”, to jedno z wymagań polityki UE. Wytworzone odpady musimy zacząć traktować jako surowiec, a nie jako ostatni etap cyklu życia produktu. Obecnie do recyklingu trafia zaledwie 26% odpadów komunalnych w Polsce. Aby spełnić wymagania Unii Europejskiej musimy znacznie zwiększyć tą liczbę.

Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym). Ma on pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w przejściu na silniejszą gospodarkę, o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony. Zakłada się że w 2030 r. 75% odpadów opakowaniowych oraz 65% odpadów komunalnych będzie poddawana recyklingowi. W 2020 powinniśmy to być 50%. Dla Polski to ogromne wyzwanie, patrząc na obecne wskaźniki.

Rząd próbuje poprawić sytuację, ale pracą idą wolno, a czasu jest niewiele. „Mapa drogowa” wdrażania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce jest dopiero na etapie konsultacji. Także, dopiero rozpoczyna się program pilotażowy GOZ, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 2020 roku pięć polskich gmin – Krasnobród (woj. lubelskie), Tuczno (woj. zachodniopomorskie), Wieluń (woj. łódzkie), Łukowica (woj. małopolskie) oraz Sokoły (woj. podlaskie) – będzie miało do dyspozycji 45 mln zł, które można przeznaczyć np. na budowę systemów selektywnego zbierania odpadów, rozwój infrastruktury wspierającej zapobieganiu powstawania śmieci lub na inwestycje pozwalające ograniczać zużycie prądu i energii cieplnej. Ma to być niejako poligon doświadczalny wdrażania GOZ. A nadrabianie zaległości powinno stać się prioryteme rządu i wynikać, nie tylko z konieczność spełnienia wymagań UE, ale przede wszystkim z osiągnięcia korzyści gospodarczych i społecznych naszego kraju.

Gospodarka w obiegu zamkniętym to zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wytwarzania śmieci. To koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą materiały oraz surowce pozostają w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Aby to osiągnąć, konieczne jest wdrażanie odpowiednich zasad na wszystkich etapach cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję, aż po zbieranie odpadów i ich ponowne przetworzenie. Zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia materiałów, przynosi korzyści zarówno środowisku jak i gospodarce. Pozwala uzyskać maksymalne wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, a to sprzyja oszczędnościom energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Proces wdrażania GOZ jest wspierany finansowo z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 5,5 mld euro jest przeznaczonych na inwestycje w gospodarkę odpadami, a 650 mln euro, w ramach programu „Horyzont 2020”, na badania naukowe i innowacje oraz inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym, podejmowane na poziomie poszczególnych krajów.

Bookmark the permalink.