Jadalne opakowanie

Naukowcy z portugalskiego Uniwersytetu w Coimbrze (FCTUC) i Coimbra Agriculture School (ESAC) opracowali projekt jadalnego opakowania. Powstaje ono na bazie pozostałości z sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa.

Opakowanie ma stać się zrównoważoną alternatywą dla plastiku. Przyjmuje postać błony, która powlekając żywność nie tylko ją zabezpiecza, ale także przedłuża jej przydatność do spożycia, a dodatkowo może zostać zjedzona razem z zawartością. Zgodnie z założeniem, warzywa np. brokuły czy szparagi, można gotować bez konieczności zdejmowania opakowania ponieważ zabezpieczająca je błona wykonana jest z naturalnych składników odżywczych o właściwościach zdrowotnych. Opakowanie powstaje z pozostałości różnych produktów spożywczych, m.in. skórek ziemniaków, pigwy i innych owoców o odpowiednich właściwościach oraz osłonek skorupiaków.

Opakowanie opracowane przez naukowców Marisę Gaspar, Marę Bragę i Patrícię Almeida Coimbra z Centrum Badań Inżynierii Procesów Chemicznych i Produktów Leśnych (CIEPQPF) z Wydziału Nauki i Technologii Uniwersytetu w Coimbrze (FCTUC) przeznaczone jest do powlekania owoców, warzyw i serów. Można je nanosić na żywność w postaci ciekłej – sprayu lub stałej – błona. Powłoka zawiera związki bioaktywne/nutraceutyczne, takie jak przeciwutleniacze i probiotyki, co korzystnie wpływa na zdrowie.

Przed otrzymaniem opakowania zespół musiał pokonać kilka trudności. Największym wyzwaniem było znalezienie idealnych surowców, tak aby produkt końcowy miał pożądane właściwości. Konieczne było badanie błon z fizycznego punktu widzenia jak wytrzymałość mechaniczna, aby mogły służyć jako opakowanie. Badanie bioaktywnych właściwości, czyli taki dobór składników, aby po spożyciu miały korzystne działanie dla zdrowia. Badanie wchodzenia w reakcje, gdy łączone są różne związki, a także analiza mikrobiologiczna i sensoryczna błon oraz ocena ich zgodności z produktami dopuszczonymi do spożycia.

Marisa Gaspar, Mara Braga i Patrícia Almeida Coimbra uważają, że rozwiązanie zaproponowane przez ich zespół może być bardzo korzystne zarówno dla przemysłu, jak i dla konsumenta. Jest to podejście skoncentrowane na gospodarce o obiegu zamkniętym. Nie tylko wydłuża okres przydatności produktu do spożycia, ale także zapobiega marnotrawstwu, ogranicza powstawanie odpadów z tworzyw sztucznych, co stanowi poważny problem dla środowiska, a także generuje nowy produkt, który stanowi odżywczy dodatek do żywności.

Badania nad jadalnym opakowaniem rozpoczęto w 2018 r. w ramach projektu MultiBiorefinery, finansowanego z portugalskiego programu COMPETE 2020, który korzysta z funduszy rozwojowych Unii Europejskiej. Badanie zostało wyróżnione nagrodą programu Seed Projects for Interdisciplinary Research – Santander UC, który jest przyznawany multidyscyplinarnym zespołom kierowanym przez młodych naukowców na Uniwersytecie w Coimbrze. Rozwiązanie zostało również nagrodzone w konkursie pomysłów LL2FRESH, którego celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań opakowaniowych, metod obróbki żywności oraz nowoczesnych dodatków.

W ramach projektu opublikowano artykuł naukowy w magazynie Food Packaging and Shelf Life, dostępny jest on pod adresem www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214289421000296.

Źródło: uc.pt

Bookmark the permalink.