Jak Europa radzi sobie z recyklingiem papieru i tektury podczas pandemii

Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru (EPRC) zorganizowała briefing prasowy online na którym przedstawiła sprawozdanie z monitoringu poziomów recyklingu papieru w 2019 r. Wzięli w nim udział branżowi dziennikarze oraz przedstawiciele przemysłu związanego z produkcją i recyklingiem papieru i tektury.

Podczas spotkania przedstawiono działania, które są podejmowane w celu osiągnięcia wskaźnika recyklingu papieru w 2020 roku na poziomie 74%, a które są utrudnione z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i spowodowanym nią spowolnieniem gospodarczym. Wartość tego wskaźnika została ustalona w 2016 roku, w przyjętej Europejskiej Deklaracji w sprawie Recyklingu Papieru (European Declaration on Paper Recycling). Mimo występujących obecnie przeszkód, prace nad zwiększeniem poziomów recyklingu, a także usuwaniem przeszkód utrudniających recykling papieru w Europie nadal są prowadzone.

W 2019 r. w Europie recyklingowi poddano 72% odpadów z papieru i tektury, wskaźnik więc wzrósł w porównaniu z 2018 r., kiedy wyniósł 71,7%. Jednak w liczbach bezwzględnych, ilość przetworzonych odpadów spadła. Ilość papieru i tektury zebrana do recyklingu zmniejszyła się o 2,5% w stosunku do 2018 r., ale jeszcze większy spadek odnotowano w zużyciu papieru, za co głównie odpowiada zmniejszenie zapotrzebowania na papier gazetowy o 6,5%. To, czy w 2020 r. uda się osiągnąć założony wskaźnik poziomu recyklingu, czyli 74%, będzie w głównej mierze zależało od rozwoju pandemii Covid-19 oraz ogólnego spowolnienia gospodarczego.

Pojawiają się nowe możliwości i technologie recyklingu, ale z powodu ekonomicznych nie wszystkie będą mogły zostać wdrożone w obecnych czasach. Problemem jest także spadek eksportu papieru do recyklingu poza granice UE. Chiny, do tej pory największy importer tego surowca, postanowiły uzależnić się od surowców wtórnych pochodzących z krajów trzecich. Ograniczyły więc import oraz wprowadziły surowe wymagania jakościowe dla odpadów papierowych do recyklingu. Spowodowało to, mimo zwiększenia importu przez inne kraje takiej jak Indie, Turcja, Malezja czy Tajlandia, że eksport netto papieru do recyklingu poza Europę spadł o 16,2%.

Podczas spotkania podkreślono wysoki poziom recyklingu w branży opakowań z papieru i tektury, gdzie już 84,6% odpadów tego typu trafia do recyklingu. Obecnie jest to poziom nieosiągalny dla odpadów opakowaniowych z wszystkich innych materiałów, takich jak metal, szkło, czy tworzywa sztuczna.

Mimo problemów Europa jest liderem w zakresie recyklingu papieru. Udział włókien pochodzących z recyklingu cały czas rośnie w produktach z papieru i tektury, osiągając 54% w 2019 r. Wskaźniki recyklingu papieru w innych regionach świata poprawiają się, ale nadal są zdecydowanie niższe. W Europie włókna papierowe są zużywane średnio 3,6-krotnie, podczas gdy średnia światowa wynosi 2,4.

Podczas spotkania analizowano również wpływ Covid-19 na przemysł papieru i tektury w 2020 r. Produkcja tych materiałów w pierwszym kwartale spadła o 3,2%. Jest to jednak znacznie lepszy wynik niż w większości innych branż produkcyjnych, co pokazuje, że przemysł papieru i tektury jest bardziej odporny na wpływ Covid-19. Na szczególną uwagę zasługuje branża produkcji opakowań z papieru i tektury, której produkcja w pierwszym kwartale 2020 r. wzrosła o 10%.

Pełne nagranie spotkania:

Bookmark the permalink.