Jednorazowe naczynia z papieru i tektury

Nowe europejskie badanie, przeprowadzone przez firmę konsultingową Ramboll, na zlecenie Europejskiego Zrzeszenia Opakowań Papierowych (European Paper Packaging Alliance, EPPA), pokazuje, że jednorazowe naczynia z papieru lub tektury stosowane w restauracjach szybkiej obsługi, są bardziej przyjazne dla środowiska niż ich plastikowe odpowiedniki wielokrotnego użytku. Badanie podważa powszechne przekonanie, że naczynia wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych mają mniejszy wpływ na środowisko.

Ocena cyklu życia (LCA) przeprowadzona przez Ramboll, niezależnego duńskiego konsultanta Komisji Europejskiej i certyfikowana przez TUV, pokazała, znaczące korzyści dla środowiska naturalnego wynikające ze stosowania produktów jednorazowego użytku, szczególnie w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zużycia słodkiej wody. W celu porównania efektywności środowiskowej popularnych jednorazowych i wielorazowych pojemników na żywność i napoje, używanych w restauracjach szybkiej obsługi, wykorzystano aktualne dane z jednego roku, z przemysłu papierniczego, opakowaniowego i gastronomicznego.

W badaniu LCA porównano wpływ jednorazowych opakowań papierowych i tekturowych do żywności i napojów, z wpływem naczyń wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Badanie przeprowadzono w restauracjach szybkiej obsługi w całej Europie. Pod uwagę wzięto 24 różne pojemniki na żywność i napoje m.in. kubki, salaterki, pokrywki, talerzyki, sztućce oraz pojemniki na produkty smażone.

Raport pokazał, że naczynia wielokrotnego użytku, wyprodukowane z tworzyw sztucznych, generują o 177% więcej CO2, zużywają o 267% więcej wody słodkiej, wytwarzają o 132% więcej drobnych cząstek stałych, zwiększają zubożenie kopalin o 238% i zakwaszenie ziemi o 72%, w porównaniu do naczyń jednorazowego użytku wyprodukowanych na bazie papieru.

Zgodnie z polityką Komisji Europejskiej, do 2050 r. powinniśmy być neutralni dla klimatu. Aby to osiągnąć musimy do wszelkich zagadnień z tym związanych podchodzić otwarcie i kompleksowo. Decyzje powinny zapadać na podstawie badań naukowych, a nie przekonań i założeń. Mimo, że może się to wydawać sprzeczne z intuicją, badanie LCA wyraźnie pokazało, że zrównoważone produkty jednorazowego użytku z papieru i tektury są lepsze dla środowiska niż plastikowe naczynia wielokrotnego użytku, których głównym problemem jest energia i woda, zużywana podczas mycia i suszenia. Faworyzowanie zestawów wielokrotnego użytku w restauracjach szybkiej obsługi to zwiększenie szkodliwego wpływu na zmiany klimatyczne, zwiększenie zużycie słodkiej wody, zubożenie kopalin, tworzenie się drobnych cząstek stałych i zakwaszenie ziemi w Europie.

Jak wynika z raportu, papier i tektura jest nie tylko lepsza od tworzyw sztucznych w przedmiotach jednorazowego użytku, ale również wielorazowego, zwłaszcza, że w Europie przemysł ten jest na bardzo wysokim poziomie. Produkty tekturowe powstają na bazie surowców pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Papier i tektura to także najczęściej poddawany recyklingowi materiał opakowaniowy w Europie, z udziałem około 86%. Już dziś 4,5 miliona ton jednorazowych artykułów z tworzyw sztucznych, można łatwo zastąpić papierowymi i kartonowymi zamiennikami, co przełoży się natychmiastowo na pozytywny wpływ na klimat.

Raport jest dostępny pod adresem https://www.cepi.org/bioeconomy-and-the-green-deal-matching-europes-climate-neutrality-and-competitiveness-goals/

Źródło: eppa-eu.org

Bookmark the permalink.