Konferencja „Tektura falista – najnowsze technologie”

W czerwcu w Ciechocinku odbyła się ósma edycja konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie”, której organizatorem spotkania była firma Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Świat DRUKU”.

Podczas dwudniowej konferencji można było wysłuchać prelekcji ekspertów dotyczących rynku i trendów w sektorze tektury falistej w Polsce i na świecie, a także zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, które dzięki autoamtyzacji procesów produkcyjnych, podnoszą  jakość oraz zwiększają wydajność produkcji opakowań z tektury falistej.

Prelekcje obejmowały pełny zakres tematów związanych zarówno z projektowaniem opakowań tekturowych jak i ich produkcją. Zaprezentowano oprogramowanie i urządzenia usprawniające produkcję opakowań z tektury falistej oraz nowoczesne sposoby serwisowania. Omówiono techniki nanoszenia nadruków na opakowania i sposoby badania ich jakości, a także nowoczesne rozwiązania zarządzania farbami. Podczas konferencji można było także poznać metody badania wytrzymałości samej tektury jak i opakowań z niej wyprodukowanych.

Poruszono również zagadnienia bezpośrednio związane z powstawaniem opakowania, przenalizowano poszczególne etapy przygotowania nowego projektu – od badania rynku, poprzez dobór materiałów, przygotowanie koncepcji graficznej, po wprowadzenie na rynek. Nie zabrakło również aspektów prawnych związanych z opakowaniami np. dotyczących możliwości ich stosowania w kontaktcie z żywnością, czy koniecznych oznaczeniach.

Nie mogło także zabraknąć tematów związanych z ekologią. Jednym z nich był zarządzanie odpadami w procesie produkcyjnym. Automatyzacja systemu zagospodarowania i odbioru odpadów, nie tylko pozwala ograniczyć ilość „śmieci”, ale również zwiększyć wydajność produkcji nawet o 30%. Omówiono także rozszerzoną odpowiedzialność producentów opakowań z tektury falistej. Nie tylko dostawcy produktów końcowych, ale i producenci opakowań podlegają obowiązkowi opłaty produktowej. UE oczekuje od nich ponoszenia rzeczywistych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych po produktach w opakowaniach wprowadzanych na rynek, związanych z selektywną zbiórką, transportem i przetwarzaniem odpadów opakowaniowych.

Podsumowując, branża tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych ma się dobrze i osiąga coraz lepsze wyniki. Wprowadzane zmiany – wdrożenie zrównoważonej produkcji, dbałość o wysoką jakość opakowań, inwestycje w nowe technologie, ekoprojektowanie oraz proekologiczne podejście do procesu produkcji w bardzo duży sposób wpływa na decyzje podejmowane przez konsumentów, którzy z chęcią wybierają właśnie opakowania z tektury falistej. Prognozy na przyszłość są więc bardzo dobre.

Bookmark the permalink.