List branży opakowań do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustawach. W odniesieniu od zaproponowanych zmian, przedstawiciele branży opakowaniowej zaprezentowali swoje stanowisko w tej sprawie, w liście wysłanym do ministerstwa.

List zawiera wspólne stanowisko przedstawicieli branży, podpisali się pod nim: ECMA Polska – Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i Ich Dostawców, Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Polska Izba Druku, Polska Izba Fleksografów, Polska Izba Opakowań, Stowarzyszenie Natureef i Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych.

Treść listu:

Reprezentując branże producentów opakowań oraz pokrewne, czujemy się zobowiązani do przedstawienia opinii odnośnie do zaproponowanego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Mamy świadomość konieczności dostosowania lokalnych regulacji do wymagań wynikających z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Uważamy jednak, że ustawa w zaproponowanej formie ich nie spełnia.

Przedstawione rozwiązania mają naszym zdaniem charakter fiskalny, a ich głównym celem jest określenie zasad pozyskiwania środków od wprowadzających opakowania na rynek bez zaproponowania konkretnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów.

Uważamy, że ustawa w tej formie w sposób bezpośredni przyczyni się do wzrostu kosztów dla firm, a docelowo zapewne do wzrostu cen dla konsumentów.

W aktualniej sytuacji, kiedy drożeją w sposób dotychczas niespotykany wszystkie media oraz koszty pracy, wzrost kolejnych kosztów będzie stanowić dla wielu firm zagrożenie dla opłacalności prowadzenia biznesu. Konsekwencją będzie zamykanie działalności, dramaty firm i pracowników oraz zmniejszenie wpływów do budżetu.

Chcemy w tym miejscu zauważyć, że przemysł opakowaniowy w Polsce wytwarza 2,5% PKB. Są to tysiące przedsiębiorstw, także w łańcuchu poddostawców, to setki tysięcy zatrudnionych, to wpływy do budżetu z tytułu podatków od prowadzonej działalności oraz przychodów osobistych. To także przemysł o dużym udziale eksportu.

Ustawa jest kluczowa dla naszego środowiska i dotknie wszystkich producentów. W związku z tym uważamy, że winna być nie tylko konsultowana, ale wprost współtworzona przy udziale zainteresowanych stron. Regulacje prawne powinny uwzględniać głos producentów, tak aby możliwe było wypracowanie rozwiązań reprezentujących różne interesy, a dodatkowo ustalające nie tylko zasady pozyskiwania środków, ale przede wszystkim rzeczywiste rozwiązania w zakresie skutecznych metod zbiórki, recyclingu czy wykorzystania odpadów.

Nie negujemy konieczności wypełnienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu – wprost przeciwnie: uważamy, że założenia są słuszne i należy zrobić wszystko by pozostawić po sobie planetę Ziemię kolejnym pokoleniom w jak najlepszej kondycji. Ustawie w zaproponowanej formie ten cel jednak nie przyświeca.

Uważamy, że prace legislacyjne powinny zostać wznowione z aktywnym udziałem zainteresowanych stron oraz ekspertów. Środowisko producentów opakowań deklaruje chęć współpracy.

Bookmark the permalink.