Międzynarodowy Dzień bez Foliówek

W lipcu obchodziliśmy, po raz ósmy, Międzynarodowy Dzień bez Foliówek. Przeszedł mocno bez echa. Kilka portali wprawdzie go zauważyło, ale głównie lokalnych lub „branżowych”, związanych z ochroną środowiska.

A przecież jednorazowe torby foliowe to ogromny problem. Europa zużywa ich ponad 100 miliardów rocznie. Większość z nich trafia na wysypiska, do spalarni odpadów lub wprost do środowiska. Torby te rozkładają się setki lat, wyrządzając ogromne szkody, szczególnie w środowisku morskim. Uważane są za największego morskiego drapieżnika, gdyż zabijają najwięcej zwierząt. Także znacznie przyczyniają się do zmian klimatycznych, ponieważ w procesie ich produkcji zużywa się miliony baryłek ropy rocznie.

Polska pod tym względem nie wypada najlepiej, każdy mieszkaniec zużywa rocznie około 300 toreb foliowych różnego rodzaju. Średnia w Unii Europejskiej to 200, a o liderach lepiej nie wspominać. Może jednak to się wkrótce zmieni. Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia zużycia lekkich, plastikowych toreb na zakupy. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, zakłada m.in., że od 1 stycznia 2019 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o grubości do 50 mikrometrów, nie będą już dostępne za darmo. Zostaną objęte tzw. opłatą recyklingową, która będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą. Torby o grubości poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywki nadal będą za darmo, ale pod warunkiem że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (czyli np. nie mogą być za darmo dostępne przy kasie do zapakowania zakupów). Maksymalna stawka opłaty recyklingowej przewidziana w ustawie to 1 zł za jedną lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Środowiska mają sprawić, że Polska wypełni zobowiązania dyrektywy unijnej 2015/720 z kwietnia 2015 roku, dotyczącej jednorazowych lekkich toreb, czyli zredukuje ich zużycie do 90 na osobę rocznie – do 31 grudnia 2019, a następnie do 40 – do 31 grudnia 2025.

Pamiętaj jednorazowa torba foliowa jest używana średnio przez 25 minut, ale rozkłada się od 100 do nawet 500 lat. Może więc zrezygnuj z niej. Może do poprawy jakości naszego środowiska wystarczy tylko zmiana świadomości i przyzwyczajeń konsumpcyjnych?

Bookmark the permalink.