Miliardowe wydatki polskiej branży opakowań

Analitycy Santander Bank Polska i SpotData w raporcie „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów” szacują, że firmy z branży opakowań będą musiały przeznaczyć 2-4 mld zł na dostosowanie się do zmian regulacyjnych związanych z promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego, a łącznie wydatki na rozwój branży do 2025 r. wyniosą ok. 20-25 mld zł.

Raport podkreśla, że sektor opakowań inwestuje znacznie więcej niż większość innych branż przemysłowych. Udział branży w inwestycjach przemysłowych sięga 5%, co jest wartością znacznie wyższą niż jej udział w przychodach lub w zatrudnieniu. To efekt zarówno szybkiego tempa rozwoju, jak i zmian technologicznych oraz regulacyjnych.

Największe nakłady są przeznaczane na inwestycje odtworzeniowe oraz inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych (m.in. budynki i maszyny), co związane jest z rozwojem sektora opakowań, którego Polska w ostatnich latach stała się jednym z liderów. Raport prognozuje dalszy wzrost dostaw na rynek krajowy o 4,3% rocznie oraz wzrost eksportu o 6,5% rocznie do 2025 r.

Dodatkowe wydatki będą konieczne, ze względu na zmiany regulacyjne, które wprowadza Unia Europejska, dążąc do ograniczenia odpadów oraz maksymalizacji odzysku materiałów w europejskich gospodarkach. Tu największe wydatki dotyczą producentów opakowań plastikowych i jednorazowego użytku. Analitycy oszacowali, że dostosowanie się do zmian regulacyjnych związanych z promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego będzie od polskich firm opakowaniowych wymagać inwestycji rzędu 2-4 mld zł. Nakłady te będą przeznaczone m.in. na rozbudowę mocy produkcyjnych, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych czy rozwój projektowania sprzyjającego recyklingowi.

Presja na ograniczanie zużycia opakowań, zwiększanie recyklingu i odzysku materiałów w celu powtórnego ich wykorzystania oraz na stosowanie opakowań wielokrotnego użytku na pewno będzie tylko rosła. Problem zanieczyszczenia środowiska, przede wszystkim tworzywami sztucznymi, jest już na tyle duży, że nie da się go ignorować, ani przesuwać rozwiązania w czasie. Producenci opakowań muszą się z nim zmierzyć i postawić na ekologię, czyli przestawić się na materiały przyjazne środowisku. I to jest kierunek w którego rozwój branża musi inwestować.

Producenci opakowań spełniający kryteria małej i średniej firmy, realizujący inwestycje związane z dostosowywaniem się do nowych wymagań, mają szansę na uzyskanie zwrotu części poniesionych nakładów na prace badawczo-rozwojowe i inwestycje związane z wdrażaniem innowacji np. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Z jednej strony ma to zachęcać do prac nad nowymi technologiami i ich wdrażania, z drugiej ułatwić dostosowanie się do nowych wymagań. Informacji na temat otwartych i planowanych naborów wniosków o dotacje można znaleźć na rządowym portalu na funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło: media.santander.pl

Bookmark the permalink.