Nadruk fleksograficzny

Technologia drukowania fleksograficznego definiowana jest jako drukowanie wypukłymi, elastycznymi formami drukowymi z użyciem ciekłych, szybkoschnących farb. Aby to dokładniej wyjaśnić, fleksografię można określić jako przenoszenie farby na zadrukowywaną powierzchnię przy użyciu specjalnego wałka rastrowego.

Historia tej technologii sięga początku XX wieku, chociaż niektórzy dowodzą, że już w latach 60-tych XIX wieku w Stanach Zjednoczonych stosowano maszyny, które można uznać za prekursorów tej techniki drukowania. Większość jednak za początek uznaje rok 1905 gdy firma Holweg z Alzacji zbudowała pierwszą prasę anilinową, bo tak wtedy nazywano tą technologię. Drukarki w tym okresie to były bardzo proste konstrukcje, umożliwiające druk jednokolorowy. Gwałtowny rozwój fleksografii nastąpił w w latach 30. XX w., gdy typografia i offset nie dawały zadowalających rezultatów, a rotograwiura była zbyt kosztowna dla niewielkich nakładów.

Ojczyzną fleksografii jest Ameryka Północna, gdzie jest ona dominującą techniką drukowania. Nazwa tej technologii – proces fleksograficzny – została przyjęta 21 października 1952 roku przez specjalnie powołaną komisję Komitetu Opakowań Drukowanych Instytutu Opakowaniowego, za sprawą Franklina Mossa, który rozpoczął kampanię na rzecz zamiany pojęcia druk anilinowy na bardziej odpowiedni. Technologia ta szybko i w znaczącym stopniu opanowała zadruk opakowań giętkich, etykiet, tektury falistej… choć stosowana jest również w innych branżach nawet do drukowania gazet.

Głównie za przyczyną niższych kosztów, fleksografia zaczęła stanowić doskonałą alternatywę dla innych technik wykonywania nadruków i co ważne, rozwój technologii sprawił że nie ustępowała ona grawiurze czy sitodrukowi pod względem jakości. Technologia ta nadal bardzo intensywnie rozwija się . Postęp można zauważyć w każdym aspekcie. Nowoczesne rozwiązania fleksograficzne nie tylko umożliwiają uzyskanie najwyższej jakości druku, ale także sprawiają że produkcja jest bardziej ekologiczna, np. zastosowanie termicznej obróbki płyt nie wymaga używania szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu druk fleksograficzny był wykorzystywany tylko do produkcji opakowań o niskiej jakości, obecnie to podstawowa metoda stosowana w produkcji opakowań. Świetnie sprawdza się zarówno w przypadku niskich jak i wysokich nakładów. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy trzeba wykonać zróżnicowane i skomplikowane nadruki. Znajduje więc zastosowanie we wszystkich segmentach opakowań, nawet tych najbardziej wymagających, jak opakowania kosmetyków, farmaceutyków czy opakowań spożywczych.

Rozwój technologiczny pozwolił nie tylko podnieść jakość nadruków, ale również ulepszyć cały proces produkcyjny. Dzięki nowoczesnym maszynom do druku fleksograficznego znacząco poprawiła się efektywność produkcji, czyli ograniczeniu uległa ilość odpadów, co nie jest bez znaczenia zarówno rozpatrując koszt wytworzenia opakowania jak i aspekt ekologiczny. To sprawiło, że druk fleksograficzny jest obecnie najlepszą, a przez to najczęściej wykorzystywaną metodą w procesie produkcji opakowań kartonowych.

Bookmark the permalink.