Nowe wyzwania dla branży opakowań

Opakowanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów komunikacji z klientem. Nie tylko mówi coś o zawartości, ale w coraz większym stopniu również o sobie i swoim wpływie na środowisko. Staje się to konieczne ponieważ wielu konsumentów postrzega je jako zbędny i szkodliwy dla środowiska produkt. Choć dla producentów, nie tylko opakowań, jest oczywiste, że ten negatywny obraz jest nieprawdziwy, muszą walczyć ze stereotypami, stawiającymi opakowania w złym świetle. Najlepszym sposobem na tą walkę jest zadbać o odpowiedni system utylizacji i recyklingu opakowań i o takie opakowania, które się do tego nadają.

Dobra wiadomość jest taka, że opakowanie jako jedno z najważniejszych narzędzi marketingowych, samo może poprawić swoją sytuację. Opakowania nie tylko pomagają w sprzedaży produktów, ale także w pozycjonowaniu siebie i produktów w nie zapakowanych oraz wywoływania pozytywnych skojarzeń. W tym kontekście to jedno z najskuteczniejszych mediów komunikacji marki, dostarczania informacji oraz budowania zaufania.

Już sam projekt opakowania i materiał, z którego jest wykonanie niesie przekaz, np. minimalistyczne opakowanie może podkreślać autentyczność i dodatkową wartość zawartości, jednocześnie wymagając mniejszego zużycia materiału opakowaniowego, co jest dodatkową informacją dla konsumenta. Opakowanie reprezentuje produktu we wszystkich jego aspektach, musi więc być spójne z zawartością. Ekologiczność produktu jest przeważnie oceniana na podstawie opakowania, jeżeli więc wystąpią tu rozbieżności, konsumenci bardzo szybko to zauważą, a niespójności między informacjami na opakowaniu i samym opakowaniem, związane z jego zrównoważonym rozwojem, przyniosą skutek odwrotny do zamierzonego.

Najważniejszym zadaniem producentów opakowań i firm ich używających, jest zbudowanie zaufania do opakowania i dostarczenie informacji o jego ważnych cechach w sposób, co jest bardzo ważne, zrozumiały i uczciwy. Dlaczego użyto tego materiału opakowaniowego? Jaki jest najlepszy sposób pozbycia się zużytego opakowania? Te informacje muszą być jasno przekazane, aby można je łatwo wykonać, co przyspieszy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Recykling często jest procesem zbyt złożonym, aby był zrozumiany przez konsumenta. Dlatego jeśli opracowywane jest nowe opakowanie, powinno być zaprojektowane tak, aby z łatwością trafiło do odpowiedniego kosza, co pozwoli na jego ponowne przetworzenie i wykorzystanie powstałego surowca. W przypadku materiałów kompozytowych tak nie jest, należy więc ich unikać, kiedy to tylko możliwe. Konsumenci nie potrafią rozdzielić i właściwie zidentyfikować poszczególnych materiałów, nie postępują więc z nimi właściwie, co nie pozwala na łatwy recykling odpadów opakowaniowych.

Marki najlepiej rozwiążą ten problem, współpracując z producentami opakowań. Pozwoli to uniknąć wielu błędów i obniżyć koszty przygotowania nowego opakowania, co często wiąże się z pokonaniem barier technologicznych. Nowe opakowania dla produktów muszą bowiem uwzględniać zarówno zrównoważony rozwój czyli recykling, ślad węglowy oraz redukcję CO2.

Dlaczego należy inwestować w opakowania przyjazne dla środowiska? Nie z powodu wymagań prawnych, ale dlatego, że wymagają tego konsumenci. Prace nad wprowadzeniem nowego, ekologicznego opakowania są często niewidoczne dla konsumentów, jednak ostatecznie opłacają się. W końcu produkty bardziej przyjazne środowisku to dobry sposób na promocję każdej firmy, a nagrodą jest zdobycie zaufania konsumentów, a o to przecież chodzi w sprzedaży.

Źródło: fachpack.de

Bookmark the permalink.