Nowy przewodniczący CEPI

Ilkka Hämälä, prezes i dyrektor generalny Metsä Group został nowym przewodniczącym CEPI, Konfederacji Przemysłu Papierniczego i Celulozowego. Stanowisko formalnie obejmie 1 stycznia 2022 r., zastępując Ignazio Capuano, obecnego przewodniczącego CEPI. Jego mandat będzie trwał dwa lata.

CEPI to ważne i wpływowe europejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł papierniczy. Oferuje szeroką gamę odnawialnych i nadających się do recyklingu produktów z włókien pochodzenia drzewnego – od opakowań, poprzez produkty higieniczne, papiery drukarskie, graficzne i specjalistyczne, biochemikalia do żywności i farmaceutyków, biokompozyty, bioenergię, po tekstylia. 92% surowców używanych przez firmy należące do CEPI pochodzi z Europy i jest certyfikowane jako zrównoważone. CEPI jest zaangażowane w dekarbonizację i transformację gospodarki europejskiej w kierunku obiegu zamkniętego. Wnosi 20 miliardów EUR wartości dodanej do europejskiej gospodarki oraz 5,5 miliarda EUR  inwestycji rocznie.

Ilkka Hämälä obecnie jest prezesem i dyrektorem generalnym Metsä – fińskiej grupy przemysłu leśnego, którą to pełni od 2018 r. Wcześniej zajmował inne stanowiska wysokiego szczebla, a karierę w firmie Metsä rozpoczął w 1988 roku.

Ustępujący przewodniczący Ignazio Capuano, to ogromny zwolennik modernizacji przemysłu papierniczego i celulozowego. Podczas swojej kadencji nadzorował dostosowanie sektora do celów Zielonego Ładu UE, co obecnie jest na etapie propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, a ma stać się głównym instrumentem UE w osiąganiu założonych celów klimatycznych. Postrzegał Zielony Ład jako szansę dla branży, która zaoferuje zrównoważone produkty codziennego użytku, które staną się alternatywą dla bardziej emisyjnych towarów.

Ilkka Hämälä przejmie obowiązki w trudnym czasie dla gospodarki i skomplikowanej sytuacji politycznej. Będzie głosem branży, która jest postrzegana jako wzór zaangażowania w zrównoważony rozwój. Zamierza kontynuować działania swojego poprzednika współpracując w tym celu z instytucjami UE na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu. Zapewnia, że przemysł, który reprezentuje, pozostaje konkurencyjny, a otoczenie regulacyjne będzie umożliwiać bezpieczne inwestycje, niezbędne do dalszego modernizowani i wdrażania innowacji w branży, które pozwolą osiągnąć założony cel w zakresie redukcji emisji, zgodnie z polityką klimatyczną UE.

Informacja prasowa CEPI: www.cepi.org/wp-content/uploads/2021/11/PressRelease_Hamala-Becomes-Cepi-Chairman_17112021.pdf

Bookmark the permalink.