Opakowania gwarantem dostaw żywności i leków

Głównym tematem w prawie wszystkich mediach na całym świecie jest koronawirus. Obecnie wpływa on na życie praktycznie każdego oraz decyduje o kierunku rozwoju gospodarki. Oczywiście nie ominął branży opakowaniowej, która w dobie kryzysu stała się jedną z kluczowych w walce z pandemią. Zależy od niej zapewnienie dostaw strategicznych produktów na rynek.

Opakowania tekturowe, jak pokazują wstępne wyniki przeprowadzonych badań, są środowiskiem najmniej przyjaznym dla rozwoju koronawirusa, są więc pożądane. Organizacja Pro Carton podała, że popyt na tekturę, wskutek pandemii koronawirusa, wzrósł o 30%, a największe zapotrzebowanie wykazują producenci opakowań na suchą żywność, słodycze, żywność mrożoną oraz leki.

Produkcja opakowań kartonowych cały czas jest prowadzona, więc braki na razie nam nie grożą. Oczywiście pojawiają się problemy wynikające z tych samych przyczyn, z którymi stykają się inne branże, czyli kłopoty z pracownikami, zakłócenia w systemie dostaw surowców, czy niedogodności z podróżami, które są związane np. z koniecznością serwisowania maszyn i urządzeń do produkcji opakowań. Transporty opakowań jednak systematycznie wyjeżdżają od producentów i docierają do odbiorców z sektorów spożywczego, farmaceutycznego i higieny osobistej, gwarantując stabilność łańcucha dostaw.

Problem z zapewnieniem ciągłości dostaw opakowań dostrzega Komisja Europejska, która przygotowała rekomendacje dla państw członkowskich UE. Po licznych sugestiach płynących z branży opakowaniowej, KE uznała, że transport materiałów opakowaniowych dla kluczowych gałęzi przemysłu powinien korzystać z tzw. „zielonych pasów” (czyli uprzywilejowanych) i zaktualizowała pod tym kątem „Wytyczne dotyczące zarządzania granicami”, aby uwzględnić te zalecenia.

Aby zabezpieczyć łańcuch dostaw w czasie kryzysu, przewoźnicy muszą być w stanie transportować surowce do przetwórców materiałów na opakowania lub producentów gotowych opakowań pracujących w sektorze farmaceutycznym i spożywczym bez niepotrzebnej zwłoki. Komisja Europejska zgodziła się ze stowarzyszeniami branży opakowaniowej z całej Europy, że „zielone pasy” powinny zostać udostępnione dla transportów opakowań. Teraz KE wzywa kraje Unii Europejskiej, by wpuściły na nie ciężarówki poruszające się w ruchu międzynarodowym, dzięki czemu przejeżdżałyby one przez granice w czasie maksymalnie 15 minut, razem z kontrolą i testem na obecność koronawirusa.

Aby wesprzeć działania Komisji Europejskiej, ECMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kartonów) i Pro Carton, przygotowały dokumenty dla przewoźników, dostępne w 11 językach, które mają być wystawiane podczas transportu opakowań kartonowych, dzięki którym przyspieszone zostaną odprawy na granicach między państwami.

Tony Hitchin, dyrektor generalny Pro Carton, powiedział: Sytuacja wokół COVID-19 jest bardzo niepokojąca i ważne jest, abyśmy doceniali w obecnych czasach znaczenie sektora opakowań z tektury. Cieszą nas błyskawiczne działania Komisji Europejskiej, które umożliwią producentom szybką dostawę towarów do sklepów. Przemysł produkcji tektury i opakowań kartonowych stanął na wysokości zadania w tej trudnej sytuacji i robi wszystko, aby zapewnić wystarczającą liczbę opakowań, co pozwoli na szybkie i odpowiednie do zapotrzebowania dostawy żywności i leków, które są niezbędne dla społeczeństw europejskich.

Opakowania kartonowe to obecnie strategiczny produkt, co potwierdzają zarówno działania komisji Europejskiej jak i poszczególnych państw członkowskich UE. Poszukujesz dostawcy takich opakowań? Producent Opakowań Tekturowych Viki Family zaprasza do kontaktu!

Bookmark the permalink.