Opakowania plastikowe – ogromy problem cywilizacji

Badanie L’ObSoCo przeprowadzone na zlecenie DS Smith pokazuje, że problemy środowiskowe są dla nas coraz istotniejsze. Już 9 na 10 Europejczyków jeżeli może, to wybierze opakowanie z mniejszą ilością plastiku, a 62% jest skłonne zapłacić za to więcej.

Badanie przeprowadzono w czterech krajach – Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Polsce. Jego celem było poznanie nawyków i postaw respondentów względem opakowań, recyklingu oraz zarządzania odpadami. Zdecydowana większość, bo aż 86% ankietowanych twierdzi, że problemy środowiskowe są obecnie głównym wyzwaniem, przed jakim stoją społeczeństwa europejskie, a rodzaj opakowania produktów jaki stosujemy, jest ważnym aspektem tego wyzwania. Najbardziej zaniepokojeni wpływem opakowań plastikowych na środowisko są Niemcy – 83%, kolejne miejsca zajęli Brytyjczycy – 78%, Belgowie – 73% i Polacy – 71%. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ponoszenie wyższych kosztów opakowań, tu najlepiej wypadli Polacy. 72% ankietowanych z naszego kraju wskazało, że są skłonni zapłacić więcej za opakowanie z mniejszą zawartością plastiku, w Niemczech było to 63%, wielkiej Brytanii – 60%, a najmniej w Belgi, gdzie zadeklarowało to 54% ankietowanych.

Jeżeli chodzi o same opakowania, to za największy problem uznano te z wysoką zawartością plastiku, wskazuje na to 70% respondentów. Kolejne opakowania stanowiące zagrożenie już zdecydowanie odstają od lidera. Na drugim miejscu uplasowały się kapsułki z kawą, ale wymieniło je tylko 6% respondentów, opakowania metalowe za problem uznało 5%, a wodoodporne 4% respondentów. Za najmniej kontrowersyjne uznano pakowanie w kartony – jako problem wskazało to zaledwie 1% respondentów w badanych krajach.

Za najważniejsze czynniki zwiększające świadomość konsumentów na temat problemów związanych z opakowaniami, ankietowani uznali wiadomości w mediach – 30% wskazań oraz eliminowanie plastikowych toreb ze sklepów – 26% wskazań. W naszym kraju, według ankietowanych, najważniejszy był ten drugi czynnik, wskazało go 32% respondentów. Aż 67% ankietowanych Polaków przyznało, że ochrona środowiska znacząco wpływa na ich zachowania konsumpcyjne lub jest ich bardzo ważnym czynnikiem i to najwyższy wynik w badanych krajach. Podobnie wyraziło się 61% Belgów, 56% Niemców i 51% Brytyjczyków.

Podsumowując wyniki badania, można wyznuć wnioski, że Europejczyków niepokoi zarówno nadmiar opakowań, jak i zbyt duża ilość tworzyw sztucznych w nich zawartych. Jednak pierwszy z wymienionych problemów jest nieporównywalnie mniej ważny, o czym świadczy ogromna gotować do płacenia więcej, za mniejszą zawartość plastiku. Oznacza to, że ludzie rozumieją, że opakowania kartonowe stanowią znacznie mniejszy problem dla środowiska – to zrównoważone opakowania, alternatywne dla plastiku i nadające się do recyklingu. W celu ochrony środowiska konieczne jest stosowanie opakowań, w których ilość tworzyw sztucznych jest zredukowana do absolutnego minimum, a opakowania są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu, takich jak karton. W trosce o naszą planetę musimy stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, a tektura doskonale wpisuje się w ten trend.

Źródło: dssmith.com

Bookmark the permalink.