Opakowania transportowe w czasie kryzysu

Świat zamarł w oczekiwaniu na skutki rozwoju pandemii koronawirusa. Dla wielu firm oznacza to konieczność uruchomienia pracy z domu oraz częstsze telekonferencje zamiast spotkań osobistych. Sytuacja wpływa także na producentów, bowiem pomimo rozwoju automatyzacji, pracownicy na liniach produkcyjnych są niezbędni, podobnie jak dostawy surowców. Wpływ wirusa COVID-19 ma charakter ogólnoświatowy, jest nieprzewidywalny i na pewno nie pozostanie bez wpływu na rozwój gospodarczy.

Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO) wydała oświadczenie:

Chcielibyśmy uspokoić opinię publiczną, naszych klientów i partnerów oraz poinformować ich, że przemysł tektury falistej produkuje wystarczającą liczbę opakowań transportowych dla sektorów, które są obecnie niezbędne, takich jak farmaceutyki, żywność i napoje oraz sprzęt medyczny.

Większość fabryk w Europie, produkujących tekturę falistą, pracuje z pełną mocą, aby zapewnić dostawy opakowań z tektury falistej do tych, obecnie kluczowych, sektorów. Podobnie jest w przypadku producentów surowców do produkcji tektury, także transport surowca nie jest poważnym problemem.

Jako uzupełnienie oświadczenia, wypowiedziała się również Angelika Christ, sekretarz generalna FEFCO:

Branża opakowaniowa zachęca rządy do utrzymywania otwartych granic i ułatwiania przekraczania ich przez ciężarówki, ponieważ transport opakowań dla sektora spożywczego jest niezbędny.

Komisja Europejska przygotowała wytyczne dotyczące skutecznego zarządzania ruchem granicznym oraz ochroną zdrowia przy jednoczesnym zachowaniu integralności rynków wewnętrznych w celu zapobiegania niedoborom sprzętu medycznego lub żywności.

Wdrażając zalecenia WHO i innych instytucji w swoich fabrykach, firmy minimalizują ryzyko przerw w produkcji z powodu pandemii koronawirusa. FEFCO wyraża wdzięczność za zaangażowanie i poświęcenie wszystkim pracownikom branży opakowań z tektury falistej.

W obecnej sytuacji, kluczową sprawą dla zachowania zdrowia i życia ludzi są dostawy żywności, leków i innego sprzętu medycznego. Aby to było możliwe, na rynku muszą być dostępne opakowania, które zapewnią bezpieczny transport tych towarów. Podobnie jest w przypadku zalecenia pozostania we własnych domach. Aby to było możliwe, potrzebna jest większa liczba opakowań, bo dzięki temu można otrzymać zakupy spożywcze ze sklepu czy gotowe dania z barów i restauracji, bez opuszczania mieszkania.

Producenci opakowań nie mogą więc wstrzymać produkcji, jak to dzieje się w niektórych branżach. Muszą nadal wytwarzać opakowania i to często w większej liczbie niż dotychczas. Opakowania transportowe to kluczowy element w walce z wirusem, a branża produkcji opakowań stała się jednym z ważniejszych elementów ochrony ludności przed zagrożeniem. Doceńmy to. Podziękujmy również pracownikom zakładów wytwarzających opakownia, którzy w tej trudnej sytuacji nadal pracują, bo dzięki temu wielu z nas może bezpiecznie i spokojnie poddać się kwarantannie.

Bookmark the permalink.