Opakowanie tekturowe zapobiegają marnowaniu zasobów

16 maja 2017 r. Parlament Europejski, podczas sesji plenarnej w Strasburgu przyjął rezolucję Wydajność surowcowa: redukcja odpadów żywnościowych, poprawa bezpieczeństwa żywności, w której wezwał kraje UE do podjęcia działań umożliwiających zmniejszenie ilości marnowanej żywności. Zostały wyznaczone limity, do 2025 ilość wyrzucanej żywności ma się zmniejszyć o 30%, a do 2030 r. o 50%.

Co roku w Unii Europejskiej wyrzuca się ok. 88 mln ton żywności, to 173 kg, w przeliczeniu na głowę mieszkańca. To nie tylko strata, która wynika z marnowania zasobów, ale także wzrost emisji dwutlenku węgla wynikający z jej produkcji i utylizacji. Szacuje się, że z powodu marnowania żywności, co roku, niepotrzebnie w UE, zużywa się 26 mln ton zasobów naturalnych, a do atmosfery trafia dodatkowe 170 mln ton CO2.

Poprawa sytuacji ma nastąpić z jednej strony poprzez edukację społeczeństwa, z drugiej poprzez ułatwienie przekazywania jedzenia jako darowizny. Rezolucja podkreśla także pozytywny wpływ opakowań na zmniejszanie ilości odpadów spożywczych w całym łańcuchu dostaw, a w szczególności opakowań nadających się do recyklingu i pochodzących ze źródeł odnawialnych, które również, w sposób zdecydowany, przyczyniają się do efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Rezolucję poparła Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO). Angelika Christ, sekretarz generalna FEFCO, wyrażając zadowolenie z przyjętych rozwiązań, powiedziała m.in. – Przez lata przemysł opakowań z tektury falistej rozwijał opakowania i rozwiązania logistyczne, które zapewniają odpowiednią jakość i higienę żywności. Nieustannie udoskonalamy nasze opakowania, by jeszcze lepiej służyły temu celowi i zapewniały bezpieczeństwo produktów i konsumentów.

Bookmark the permalink.