Opakowanie z odpadów roślinnych

Badaczki z Politechniki Łódzkiej – mgr inż. Joanna Grzelczyk, dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka i dr inż. Joanna Oracz opracowały projekt opakowania z odpadów roślinnych, bez żadnych dodatków chemicznych. Do ich produkcji będą używane wyłącznie naturalne surowce.

Marnowanie żywności i zagospodarowanie odpadów powstających przy produkcji produktów spożywczych to nadal duży problem, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Częściowo można go rozwiązać, zmieniając swoje nawyki konsumenckie. Potrzebne są jednak też działania na większą skalę. Podczas przygotowywania żywności powstają ogromne ilości odpadów, z których tylko część jest zagospodarowywana. Autorki, projektując opakowanie, postanowiły wykorzystać właśnie te odpady, dla których obecnie nie ma zastosowania.

Jak same mówią: Obciążenie środowiska wynikające z nadprodukcji i marnotrawstwa żywności wciąż rośnie, dlatego tak istotne jest zagospodarowanie ogromnej ilości powstających odpadów. Opracowując nowe metody ich przetwarzania trzeba mieć na celu nie tylko ochronę środowiska naturalnego, ale także zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Wzrost ekologicznej świadomości społeczeństwa doprowadził do intensywnego rozwoju sektora biodegradowalnych tworzyw sztucznych, jednak nie zawsze dzieje się to z poszanowaniem środowiska naturalnego. Do uzyskania polimerów biodegradowalnych niejednokrotnie wykorzystuje się związki chemiczne, które nie są przyjazne dla środowiska naturalnego. Taka produkcja przynosi również wysoką emisją dwutlenku węgla do atmosfery.

Idea, zgodnie z którą opracowano nowe opakowanie zakłada, że zarówno zastosowane metody wytwarzania jak i skład materiału obywa się bez użycia szkodliwych związków chemicznych, stosowane są tylko surowce naturalne. Kolejnym założeniem było opracować taką technologię produkcji opakowań, aby powstawały one z odpadów roślinnych, a nie z surowców które można wykorzystać do konsumpcji, aby nie zabierać surowca żywieniowego, który można lepiej wykorzystać. Udało się to rozwiązać, dzięki czemu opracowana technologia zakłada wykorzystanie w produkcji opakowań i naczyń jednorazowych nawet 65-90% różnych roślinnych odpadów produkcyjnych.

Na rynku dostępne są już wprawdzie jadalne opakowania i naczynia jednorazowe wykonane z produktów roślinnych, jednak do ich produkcji wykorzystuje się głównie surowce konsumpcyjne. Nowe opakowanie, zamiast pełnowartościowej żywności, powstaje z odpadów roślinnych dostarczanych przez przemysł spożywczy, nie zabiera więc produktów żywnościowych z rynku.

Opracowane opakowania można stosować do pakowania produktów sypkich, stałych jak również o konsystencji dressingu. Ich ogromnym atutem, oprócz innowacyjnego materiału z którego powstają, jest również to, że szybko ulegają biodegradacji.

Opakowanie opracowane na Politechnice Łódzkiej zostało zgłoszone do ochrony patentowej. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem go do powszechnego użytku.

Bookmark the permalink.