Oświadczenie ECMA

European Carton Makers Association (Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców) reagując na problemy związane zarówno z brakiem opakowań kartonowych jaki i problemami z dostawami surowców, opublikował oświadczenie Duży popyt na składane kartony prowadzi do wyzwań w łańcuchu dostaw.

W 2021 r. wolumen sprzedaży składanych kartonów znacznie wzrósł z powodu gwałtownego wzrostu sprzedaży opakowań do żywności i napojów. Tymczasem producenci odnotowują coraz większe zakłócenia w łańcuchach dostaw  związane z nagromadzeniem negatywnych czynników wynikających z pandemii COVID-19, dotyczy to zwłaszcza dostaw surowców do produkcji tektury.

Ogromna liczba zamówień kierowanych do zakładów produkujących tekturę sprawia, że czas na ich zrealizowanie, który wcześniej kształtował się na poziomie 3-5 tygodni, wzrósł obecnie do 12-20 tygodni, dodatkowo wzrosły również koszty produkcji. Dla producentów opakowań kartonowych oznacza to bezprecedensowe podwyżki cen.

Przyczyny obecnych kłopotów, występujących na rynku opakowań kartonowych to:

  • Problemy ze zbiórką makulatury wywołane przez COVID-19 prowadzące do niedoborów włókien z recyklingu.
  • Silny popyt w krajach dalekowschodnich, co w połączeniu z problemami związanymi z dystrybucją w Europie przekłada się na mniejszy import tektury i opakowań tekturowych z krajów azjatyckich.
  • Znaczący wzrost popytu na kartony składane, częściowo wynikający z polityki zrównoważonego rozwoju oraz zmieniających się wymagań konsumentów, preferujących ekologiczne opakowania pochodzenia naturalnego.

Dostawy opakowań kartonowych nie są zagrożone i odporne na zakłócenia, a obecna sytuacja zostanie złagodzona przez odpowiednie zarządzanie w całym łańcuchu wartości – zaspokoi w pełni popyt zarówno na tekturę jak i opakowania tekturowe. Sektor produkcji opakowań kartonowych dostrzega zapotrzebowanie konsumentów na ekologiczne i spełniające wymagania gospodarki o obiegu zamkniętym kartony składane i w pełni koncentruje się na spełnianiu oczekiwań klientów.

Pełne oświadczenie jest dostępne pod adresem (plik do pobrania): https://www.ecma.org/uploads/Bestanden/News/ECMA%20-%20’State%20of%20the%20Market’%20-%20October%202021.pdf

Bookmark the permalink.