Papier i tektura coraz droższe

Na rynku bardzo szybko rosną ceny papieru i tektury, co jest spowodowane rosnącymi cenami surowców do ich produkcji. W dużej mierze za ten stan należy winić pandemię, która zmieniła zachowania zakupowe konsumentów oraz zakłóciła globalne łańcuchy dostaw surowców do produkcji opakowań. To bardzo ważny temat zarówno dla branży produkcji opakowań, jak i całego sektora handlowego, ponieważ drożejące materiały opakowaniowe przekładają się na powyżki cen samych opakowań, jak i produktów które chronią.

Ceny papieru i tektury gwałtownie rosną od października ubiegłego roku. To problem nie tylko Polski, ale całej Europy. W dużej mierze za ten stan odpowiada branża e-commerce, która jest jedną z wygranych doby pandemii koronawirusa. Zmieniły się dotychczasowe przyzwyczajenia wielu konsumentów na całym świecie, którzy zmuszeni do pozostania w domach, przenieśli się z zakupami do internetu i tą drogą dokonywali większość zakupów. Opakowania wysyłkowe to w głównej mierze pudełka z tektury, więc handel tego typu sprawia, że bardzo szybko znikają zapasy tektury. Tym samym staje się ona towarem deficytowym i jej wartość rośnie, a wraz z nią rosną też ceny.

Wzrost cen papieru wynika też z rosnących cen makulatury oraz utrudnionego odzysku surowca do produkcji opakowań. W Polsce w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku, nastąpił czterokrotny wzrost cen za tonę makulatury, co jest spowodowane jej brakiem na rynku, zwłaszcza tej wysokiej jakości. W innych krajach sytuacja jest podobna. Dużo łatwiej odzyskać makulaturę z handlu, czyli od firm zajmujących się dystrybucją produktów, niż z gospodarstw domowych. Odpady z firm, sklepów i hurtowni są także lepszej jakości, co ułatwia ich przetworzenie. Opakowania, które trafiają do konsumentów, nie zawsze są odpowiednio segregowane, często trafiają do kosza z odpadami zmieszanymi, zamiast do odpadów papierowych, a jeśli już trafią do odpowiedniego pojemnika, nie są odpowiednio przygotowane – są oklejone taśmą pakunkową, poplamione lub zalane. Ponieważ makulatura stanowi ważny element w produkcji tektury, jej rosnące ceny przekładają się na wzrost kosztów powstania tego materiału.

Wpływ na cenę papieru i tektury mają również Chiny, popyt na ten surowiec wzrósł bardzo mocno, gdy w połowie 2020 roku opanowano tam sytuację związaną z pandemią koronawirusa, a także planowane prace konserwacyjne w wielu fabrykach papieru, jak również blokady wprowadzone w większości krajów europejskich które spowodowały niedobór surowców wtórnych.

Niestety, na razie nic nie wskazuje na to aby sytuacja uległa zmianie i ceny zaczęły spadać. Trudno się spodziewać, by popyt na papier i tekturę zmalał w najbliższych latach. Zużywamy znacznie więcej papierowych i tekturowych opakowań niż przed pandemią, ale niestety odzyskujemy z nich mniej makulatury. Jeżeli chcemy aby ceny opakowań spadły, musimy z nimi odpowiednie postępować. To od nas zależy ile opakowań trafi do recyklingu i z powrotem do obiegu. Segregujmy odpady i wrzucajmy do właściwych pojemników, postarajmy się, by tektura i papier były wykorzystywane w jak najefektywniejszy sposób.

Bookmark the permalink.