Produkcja opakowań w Polsce

Raport Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów przygotowany przez Santander Bank Polska oraz Spot Data, przedstawia perspektywy rozwoju branży opakowań w najbliższych latach. Wnioski są bardzo pozytywne, choć wzrost branży będzie zwalniał, ponieważ przemysł opakowaniowy osiągnął już taki poziom produkcji, przy którym trudno jest notować takie tempo wzrostu jak dotychczas.

Produkcja opakowań w Polsce w kolejnych latach powinna rosnąć dynamicznie, choć nie tak szybko, jak wcześniej. Przychody producentów do roku 2025, według szacunków, będą rosły średnio o ok. 6,8% rocznie. Najszybciej będzie wzrastać sprzedaż opakowań tekturowych i papierowych, nieco wolniej innych rodzajów opakowań.

W Polsce produkuje się ok. 6 mln ton opakowań rocznie. Udział tego sektora w całym przemyśle to 3,4%, to prawie 2 więcej niż średnia w UE. Branża daje w Polsce zatrudnienie zbliżone do tego jakie generuje przetwórstwo mięsa, a znacznie większe niż np. produkcja samochodów czy AGD.

Jednym z głównych motorów napędowych wzrostu zapotrzebowania na opakowania produkowane w Polsce był popyt generowany przez zagranicę. Średni wzrost wagowy eksportowanych opakowań, w ostatnich ośmiu latach, wynosił ok. 11% rocznie. Głównie zawdzięczaliśmy to obecności zagranicznych inwestorów w Polsce, ale również polscy producenci niezależnie zdobywali rynki zagraniczne. Głównym odbiorcą opakowań jest branża spożywcza, która odpowiada za ok. 60% zużycia wyprodukowanych opakowań. Kolejne miejsca, zajmują branże farmaceutyczna z ok. 7% udziału w rynku i kosmetyczna – ok. 6%. Pozostałą część rynku, wynosząca ok. 22% to opakowania chemii gospodarczej i towarów przemysłowych (dane Polskiej Izby Opakowań).

Jeżeli chodzi o materiał z którego powstają opakowania, to nadal największy udział mają tworzywa sztuczne z których powstaje ok. 40% zużywanych opakowań – po połowie opakowania elastyczne (torebki, folie itd.) i opakowania sztywne (butelki, pudełka, itd.). Tuż za nimi plasują się opakowania z tektury i papieru, których zużycie szybko rośnie – z tego materiału powstaje ok. 37% opakowań. Na kolejnych miejscach są metale lekkie – ok. 12% opakowań i szkło – ok. 10% opakowań.

Sektor przemysłowy w Polsce należy do najbardziej dynamicznych w Unii Europejskiej, a producenci opakowań szczególnie wyróżniają się na tle innych branż. Nie tylko intensywnie rozwijają produkcję, ale także inwestują w nowe rozwiązania. W przeliczeniu na pracownika, jest to jedna z najwięcej inwestujących branż przemysłowych w kraju, co także jest pozytywną przesłanką na rozwój w kolejnych latach.

A jakie niebezpieczeństwa czyhają na branżę opakowań? Dużym wyzwaniem na pewno będą nowe regulacje dotyczące używania wyrobów jednorazowych z plastiku oraz coraz surowsze wymagania dotyczące recyklingu. Podwyżki opłat za sprzątanie i recykling (tzw. rozszerzona odpowiedzialność producenta) powinny obniżyć popyt na opakowania, które trudniej poddać recyklingowi. W obu tych przypadkach głównymi poszkodowanymi będą producenci opakowań plastikowych.

Szacuje się, że dotknie to ok. 10% wolumenu produkcji brutto. W szacunkach nie uwzględniono jednak efektu zastąpienia jednych opakowań innymi (np. kubki plastikowe mogą zostać zastąpione kartonowymi), dzięki czemu wpływ nowych regulacji na branżę opakowań w Polsce może być mniejszy.  Jednak dostosowanie się do nowych regulacji będzie wymagało ścisłej współpracy między producentami opakowań i ich użytkownikami. Zmiana opakowań na łatwiejsze w recyklingu pozwoli zminimalizować koszty nowych regulacji, wymagać będzie jednak pogodzenia interesów biznesowych z możliwościami recyklingu, co nie zawsze będzie łatwe.

Źródło: Santander Bank Polska S.A.

Bookmark the permalink.