Produkcja opakowań

Przemysł opakowaniowy staje się jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, uwzględniając producentów wszelkich dóbr. Dzieje się tak, ponieważ opakowanie wpływa na większość kluczowych działań producentów, zaczynając od optymalizacji procesów produkcji, a kończąc na możliwości sprzedaży produktu. Nie jest tajemnicą, że wielkość sprzedaży, w przypadku większości produktów codziennego użytku, przede wszystkim spożywczych, zależy od wyróżnienia danego produktu na sklepowej półce. A to decyduje o poziomie rentowności, czyli kluczowej, z punktu widzenia istnienia firmy, rzeczy. To czy produkt się sprzeda i w jakiej ilości, w dużej mierze zależy od opakowania. Dostrzegają to producenci, i dlatego branża opakowań dynamicznie się rozwija i w najbliższych latach, trend ten nie zmieni się. Agencja Smithers Pira określiła wielkość rynku opakowań na świecie na ok. 812 mld euro i przewiduje jego stały wzrost na poziomie 3,5% rocznie do 2020 r.

Jednak na niektórych rynkach, jak chociażby polskim, rozwój będzie jeszcze dynamiczniejszy, co wynika z nadal istniejącego zapóźnienia, po okresie realnego socjalizmu. W Polsce „konsumowanych” jest o ponad 35% opakowań mniej, niż w Europie Zachodniej. A że na tym rynku, podobnie jak na innych, dystans zmniejsza się, więc ze spokojem możemy prognozować jego intensywny rozwój.

Według Polskiej Izby Opakowań, rynek opakowań w naszym kraju, wart jest 8 mld euro. Biorąc pod uwagę prognozy agencji Smithers Pira, roczny potencjał wzrostu wynosiłby 280 mln euro. Ale dla polskiego rynku opakowań przewiduje się wzrost rzędu kilkunastu czy nawet 20% rocznie, a to już miliardy euro. Z czego to wynika? Z jednej strony, szybciej niż na zachodzie, rosnący PKB i zamożność społeczeństwa, jak również zmieniający się poziom i wzorzec konsumpcji. Z drugiej, wzrost eksportu, który w latach 2016 – 2018 ma wynosić 6,9-9,5% rocznie. W wiodących polskich branżach eksportowych – spożywczej, AGD czy Automotive – opakowania rosną proporcjonalnie do wzrostu eksportu, więc przyrost zapotrzebowania na opakowania znacznie przekroczy prognozy dla rynku światowego. Potwierdzają to działania firm, które coraz więcej i coraz chętniej inwestują w rozwój rynku opakowań w Polsce.

Przemysł opakowaniowy, wbrew pozorom, należy do najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, porównywalny z rynkiem IT. Opakowania spełniają coraz więcej funkcji, są wykonywane z coraz bardziej zaawansowanych materiałów, a także są coraz bardziej ekologiczne. A że wymagania klientów także rosną, to rynek ten nadal będzie rozwijał się nie tylko wielkościowo, ale również jakościowo.

Bookmark the permalink.