Produkcja papieru i tektury w 2019 r.

Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego (CEPI) zaprezentowała wstępne statystyki produkcji papieru i tektury za rok 2019. W krajach członkowskich CEPI w 2019 roku spadła ona o 3%, w porównaniu z rokiem 2018. W głównej mierze spadek ten jest spowodowany zmniejszeniem produkcji papieru graficznego.

Całkowita produkcja papieru i tektury w krajach CEPI w 2019 r. wyniosła 89,5 mln ton, w 2018 r. było to 92,2 mln ton. Trend spadkowy zaobserwowano także we wszystkich najważniejszych krajach produkujących papier i tekturę spoza Europy – Chinach, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei i Kanadzie. Wzrost produkcji natomiast osiągnęło wiele krajów tzw. „wschodzących” m.in. Indie, Indonezja, Brazylia i Rosja. Według wstępnych szacunków, światowa produkcja papieru i tektury spadła o około 2% w 2019 roku.

Największe spadki obserwujemy w produkcji gatunków graficznych, różne w zależności od rodzaju papieru. Produkcja papierów gazetowych spadła o 8%, a poligraficznych i piśmiennych – wykorzystywanych do produkcji czasopism i katalogów, przesyłek reklamowych itp. o 8,9%. Łącznie spadek produkcji papierów graficznych powlekanych i niepowlekanych wyniósł odpowiednio 11,6% i 6,4%. Produkcja papierów bezdrzewnych zmniejszyła się o 8,1%.

Według wstępnych szacunków, produkcja papierów opakowaniowych pozostała na poziomie z 2018 r., pomimo utrzymującej się tendencji do obniżania gramatury i oszczędnego gospodarowania zasobami, a także wprowadzania zmian w druku opakowań. Działania te mają wpływ na wyniki produkcji, gdyż mierzona jest ona w tonach. Wśród papierów do produkcji opakowań wzrost odnotowały papiery do produkcji tektury falistej i opakowań transportowych – o 1,4%, spadek natomiast wystąpił w przypadku produkcji papierów opakowaniowych wykorzystywanych do produkcji toreb papierowych, o ok. 1,7%.

W 2019 r. udział papierów opakowaniowych w całkowitej produkcji wyniósł 54,1% , co oznacza wzrost w stosunku do 2018 r., kiedy wyniósł 52,5%. Udział papierów graficznych spadł do 32,8%, z 34,9% w 2018 r. Jeśli chodzi o pozostałe gatunki, to w 2019 r. produkcja papierów higienicznych wzrosła o ok. 1% rok do roku i stanowiła 8,5% rynku, a produkcja pozostałych asortymentów papieru i tektury spadła o 3,6%, a jej udział to 4,6% całkowitej produkcji papieru i tektury.

Według danych za pierwsze 9 miesięcy 2019 r., łącznie, na rynek wewnętrzny państw CEPI, w porównaniu do 2018 r. dostawy papieru i tektury spadły o 1,9%, zmniejszył się import o ok. 3,9%, wzrósł natomiast eksport o ok. 0,9%. Wśród spadków w zapotrzebowaniu na papier, wyróżniają się opakowania kartonowe i papierowe, których dostawy wzrosły o ok. 2,6%.

Ogólne zużycie papieru i tektury w krajach CEPI spadło w 2019 r. o około 4%. Wpływ na to miało znaczne spowolnienie gospodarki europejskiej, z 2,2 % w 2018 r. do 1,5 % w 2019 r. jak również mniej korzystna sytuacja gospodarcza na świecie, głównie niestabilność i napięcia handlowe.

Źródło: cepi.org

Bookmark the permalink.