Produkcja tektury i papieru w 2016 roku

Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego (CEPI) przedstawiła statystyki rynkowe obrazujące kondycję europejskiego rynku celulozowo-papierniczego. W 2016 roku branża produkcji papieru i tektury w Europie osiągnęła bardzo dobre wyniki, lepsze niż USA czy Kanada. Charakteryzowała się dużą stabilnością i była odporna na zawirowania rynkowe.

Jeżeli chodzi o wielkość produkcji papieru i tektury, to w 2016 roku , tradycyjnie już, odnotowano spadek produkcji papierów graficznych – o 3,8%. Jednak mocno zrównoważył go wzrost produkcji papierów higienicznych – o 1,1% i opakowaniowych – 2,4%. Wielkość produkcji łącznie wyniosła 90,9 mln ton, co oznacza minimalną obniżkę o 0,1%.

Warto jednak nadmienić o wzroście produkcji w przemyśle celulozowym, gdzie produkcja pulpy wyniosła 37,2 mln ton, co oznacza wzrost o 2,7% .

Perspektywy dla branży są optymistyczne, ponieważ zużycie papieru i tektury w Europie, kolejny rok wzrasta, w 2016 roku o 0,3%, osiągając poziom 77,4 mln ton. Napędza go, przede wszystkim, popyt na materiały do​​ pakowania, środki higieny i papiery specjalne.

Wzrost konsumpcji powoduje wzrost importu papieru do krajów CEPI, w 2016 roku wyniósł on 4,5%. Z importu pochodziło 7,2% zużywanego papieru, co w liczbach bezwzględnych daje 8,1 mln ton. Jednak również przemysł europejski papierniczy eksportuje około 3,8 mln ton papieru, czyli 21% rocznej produkcji.

Wykorzystanie papieru do recyklingu utrzymywało się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich i wyniosło 47,8 mln ton. Zbiórka papieru do recyklingu wzrosła o 1% wynosząc 56,4 mln ton. Poziom recyklingu w krajach UE oraz Szwajcarii i Norwegii wyniósł 72,5% (wzrost o 0,7%).

Bookmark the permalink.