Projektowanie dla środowiska

Ochrona środowiska naturalnego, to jedno z najważniejszych wyzwań przed jakim stają społeczeństwa w XXI w. Ogromna ilość zużytych produktów (śmieci) stanowi problem, nie tylko związany z ich utylizacją, ale jest również olbrzymim kosztem. Dlatego coraz ważniejszym staje się „projektowanie dla środowiska”, czy „projektowania dla recyklingu” różnie określa się takie postępowanie.

Polega ono na tym, że już na etapie projektu, uwzględnia się takie wytworzenie produktu, aby po zakończeniu cyklu jego życia, maksymalnie i w łatwy sposób wykorzystać powstające odpady do ponownego użycia. W szczególności dotyczy to opakowań, których żywot jest stosunkowo krótki.

Istnieją pewne „złote” zasady, którymi powinni kierować się ekoprojektanci, jednak kluczowym elementem jest zawsze recykling. Wyroby muszą być projektowane tak, aby w maksymalnym stopniu składać z materiałów przydatnych do recyklingu oraz pochodzących z recyklingu. Projektując dla recyklingu, należy kierować się zasadą ograniczania ilości i różnorodności stosowanych materiałów, unikania materiałów kompozytowych i wielowarstwowych oraz utrudniających recykling, np. poprzez użycie materiałów niekompatybilnych, których jeden ze składników (np. etykieta na opakowaniu) może stanowić zanieczyszczenie surowca pochodzącego z recyklingu lub wręcz utrudniać recykling.

Korzyści płynące z projektowania dla recyklingu to przede wszystkim mniejsza ilość śmieci, ale również ograniczone wykorzystanie surowców naturalnych, mniejsze zużycie energii oraz mniejsza emisja szkodliwych substancji w tym gazów cieplarnianych.

Zrównoważony rozwój, bo tak określa się takie postępowanie, prowadzi do realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, w której recykling produktów możliwy jest w 100%. Takie postępowanie wspiera ustawodawstwo zarówno Unii Europejskiej jak i Stanów Zjednoczonych. Jednak do sukcesu jeszcze daleka droga.

Zastosowane „projektowania dla środowiska” w firmach doprowadzi do wymiernych korzyści dla nas wszystkich. Aby działania te były efektywne, potrzebna jest jednak mocna edukacja ekologiczna oraz odpowiednie zarządzanie odpadami. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialny za środowisko w którym żyjemy. Nie tylko producenci, którzy powinni odpowiednio projektować produkty i ich opakowania, ale również odbiorcy – konsumenci, których podstawowe zachowania jak np. segregacja odpadów wpływa na to, czy uda się wykorzystać je do ponownego wytworzenia produktów. Jeżeli producent wykona opakowanie z tektury, jednego z najbardziej ekologicznych materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań, to naszym, użytkowników, obowiązkiem jest zadbać, aby opakowanie trafiło do odpowiedniego pojemnika, aby mogło być kolejny raz przetworzone i wykorzystane.

Bookmark the permalink.