Raport CEPI – 2018 r.

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego CEPI opublikowała raport podsumowujący rok 2018 w branży papieru i tektury. Państwa członkowskie, wyprodukowały w ubiegłym roku łącznie 92,2 mln ton papieru i tektury, tyle samo co w roku 2017 r. Rośnie produkcja w sektorach opakowań, papierów higienicznych i specjalnych, spada natomiast produkcja papierów graficznych.

Podsumowując branżę jako całość, zużycie papieru i kartonu utrzymuje się w państwach CEPI na dość stabilnym poziomie. W 2018 r. wyniosło 77,4 mln ton, to spadek o 0,1% w stosunku do roku wcześniej. Wzrósł eksport, szczególnie do Ameryki Północnej, który wyniósł łącznie 20,6 mln ton, o 1,1% więcej niż w 2017 r. Wzrósł także import, kupiliśmy 5,8 mln ton papieru i tektury, o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Europa jednak nie tylko pozostaje eksporterem netto, ale i największym eksporterem papieru i tektury na świecie.

Stopa recyklingu papieru i tektury w 2018 r. zmniejszyła się z 72,4%. do 71,6%, tu powodem jest jednak spadek eksportu papieru recyklowanego do 10 mln ton, czyli o 6,1%. Wykorzystanie tego papieru w Europie wzrosło do 48,8 mln ton, o 0,9%. W 2018 r. łącznie zebrano 56,7 mln ton papieru i tektury z przeznaczeniem do recyklingu.

Cały czas spada emisja CO2 związana z działalnością przemysłu papierniczego, a ponieważ produkcja papieru i kartonu pozostaje na stabilnym poziomie, oznacza to że branża inwestuje w technologie dekarbonizacji i poprawę wydajności energetycznej. Zaangażowanie branży na rzecz tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Branża papiernicza, mimo inwestycji w rozwiązania ekologicznie, także intensywnie rozwija się. W 2018 r., po raz pierwszy od 1990 roku, wzrosła liczba zakładów związanych z produkcją papieru i tektury. Na koniec ubiegłego roku było ich łącznie 897, o 9 więcej niż na koniec 2017 r., mimo, że były i takie zakłady, które zakończyły działalność w 2018 r. Powstało także 1780 nowych miejsc pracy. Liczba zatrudnionych w branży wynosiła 180 852 w 2018 r. wobec 179 072 w 2017. Wzrosła także wartość ogólna obrotów o 3%.

Raport CEPI po raz kolejny pokazuje, że europejski przemysł celulozowo-papierniczy nadal szybko się rozwija i przekształca – tworzy nowe miejsca pracy i wdraża rozwiązania gospodarki cyrkularnej. Branża aktywnie redukcję emisji CO2 oraz odgrywa ważną rolę w dostarczaniu przyjaznych dla środowiska produktów opartych na surowcach odnawialnych, będących alternatywą dla produktów wysokoemisyjnych.

Źródło: www.cepi.org

Bookmark the permalink.