Raport – cykl życia tektury falistej

FEFCO (The European Federation of Corrugated Board Manufacturers – Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej) wraz z CCB (Cepi Container Board – Europejskie Stowarzyszenie Branżowe Producentów Materiałów z Tektury Falistej) przygotowało raport „Europejskie dane na temat cyklu życia tektury falistej”. Raport taki ukazuje się co trzy lata. Najnowszy, obejmuje dane za 2017 r.

To już 9. taki raport, który dostarcza dane na temat cyklu życia tektury falistej i produktów z niej produkowanych. Dane prezentowane w zestawieniu można wykorzystywać do poprawy efektywności produkcji samej tektury jak i produktów pochodnych oraz do ograniczania wpływu tych procesów na środowisko naturalne. Z każdym raportem doskonalona jest metodologia gromadzenia danych, prowadzonych analiz oraz prezentacji wyników. Efektem są nowe obliczenia emisji CO2, które odeszły od dotychczasowego podejścia „cradle-to-gate”, koncentrującego się na ilości gazów cieplarnianych trafiających do atmosfery, ku podejściu „cradle-to-grave carbon”, które ocenia całkowity wpływ na środowisko.

Raport obejmuje dane, od pozyskiwania drewna po produkcję gotowych pudełek, udostępnione bezpośrednio przez zakłady produkujące papier, tekturę i gotowe pudełka z tektury. Uwzględnia także takie aspekty jak wpływ produkcji potrzebnych chemikaliów na środowisko, spalanie, produkcję energii elektrycznej, transport i przetwarzanie odpadów. Dane są analizowane przez specjalistów i praktyków branży oraz opiniowane przez Instytut Badań Energii i Środowiska (IFEU) w Heidelbergu.

W raporcie nie uwzględnia się korzystania z opakowania z tektury falistej, to już musi zrobić użytkownik jeżeli chce określić jakim obciążeniem dla środowiska jest pełny cykl życia pudełka tekturowego. Musi uzupełnić dane uzyskane z raportu swoimi, dotyczącymi bezpośrednio konkretnego pudełka.

Obecny raport pokazuje znaczną poprawę branży tektury falistej. Prezentuje także przykłady podejmowanych działań, które ograniczają negatywny ich wpływ na środowisko naturalne. Gdyby w obecnym raporcie, do obliczenia ilości CO2 powstającego przy produkcji opakowań z tektury falistej, zastosować metodologię wykorzystaną w poprzednim badaniu, wynik byłby o 11% lepszy. W liczbach bezwzględnych oznacza to emisję 538 kg ekwiwalentu CO2 przy produkcji 1 tony pudełek tekturowych. W stosunku do poprzedniego badania odnotowano zmniejszenie zużycia paliw kopalnych przez zakłady produkcyjne o 12% oraz ograniczenie emisji cząsteczek do środowiska o 40%.

Producenci opakowań tekturowych nie tylko oferują produkt przyjazny środowisku, bo takim jest pudełko tekturowe. Robią także wiele, aby zakłady w których pudełka powstają nie były dla niego uciążliwe. I jak wynika z raportu, ich wysiłki przynoszą skutek. Pełny raport jest dostępny po adresem http://www.fefco.org/sites/default/files/documents/LCA%20Report%202018_web.pdf

Źródło: fefco.org

Bookmark the permalink.