Raport Przyszłość modeli biznesowych w opakowaniach do 2022 roku

Agencja Smithers Pira przygotowała nowy raport rynkowy dla branży opakowaniowej – The Future of Business Models in Packaging to 2022 (Przyszłość modeli biznesowych w opakowaniach do 2022 roku). Przewiduje on mocne przekształcanie branży związane z wprowadzaniem nowych modeli biznesowych oraz integracją usług.

Wartość usług związanych z opakowaniami w 2017 r. szacunkowo wyniosła 33,7 mld USD. Do 2022 r. ma osiągnąć 50 mld USD, co oznacza wskaźnik wzrostu na poziomie 9,5% rocznie. Przemysł opakowaniowy w dużej mierze pozostanie tradycyjny, wykorzystując sprawdzone materiały opakowaniowe takiej jak szkło, papier, tekturę, plastik, drewno i metal. Jednak coraz wyraźniej będzie pojawiał się trend rozszerzający obecny zakres działania, zarówno o innowacyjne materiały, nowe rynki jak i braże tworzone poprzez nowe modele biznesowe.

Raport Przyszłość modeli biznesowych w opakowaniach do 2022 roku analizuje pełne spektrum działań zaliczanych do branży opakowaniowej, od projektowania opakowań, poprzez rozwój materiałów, usługi pakowania, koszty działalności po badania konsumenckie.

Integracja usług, która w najbliższych latach będzie mocno przekształcać branżę, polegać będzie na tym, że producenci opakowań będą rozszerzać swoją ofertę usług, np. o pakowanie które jest obecnie największym segmentem tego rynku. Innym przykładem rozszerzania modelu biznesowego, jest producent opakowań, który oferuje również usługi projektowe. Producenci często dysponują zasobami wystarczającymi do stworzenia studia projektowego. A taka działalność pozwala zarówno na zwiększenie zysków, wprowadzania lepszych projektów, jak i uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki możliwości stworzenia własnej marki.

Zmiany te będą napędzane ewolucją odbiorców opakowań, nowymi technologiami i zmianą zachowań konsumenckich, a przede wszystkim:

  • przez bardzo szybko rozwijającą się branżę e-commerce, który zmienia sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów,
  • druk cyfrowy, który spersonalizuje produkty i zmieni sposób komunikacji pomiędzy firmą a konsumentem,
  • rozwojem inteligentnych opakowań, które otworzą całkiem nowe możliwości dla branży opakowaniowej,
  • rozwojem usług zleceń pakowania,
  • rozwojem przemysłu 4.0, , wykorzystującym automatyzację, wymianę danych, internet rzeczy i komunikację bez udziału ludzi w całym łańcuchu dostawy,
  • możliwość przetwarzanie ogromnych zbiorów danych (tzw. Big Data), co pozwoli ulepszyć i zracjonalizować wdrażanie zmian w czasie rzeczywistym,

Zródło: www.smitherspira.com/news/2018/january/global-packaging-services-market-to-reach-$50bn

Bookmark the permalink.