Recykling makulatury

Polska nie należy do liderów recyklingu, ponad 70% naszych odpadów trafia na wysypiska śmieci. Spowodowane jest to przez nadal dość niską świadomość ekologiczną, a także przez słabe wdrażanie i egzekwowanie obowiązującego prawa dotyczącego wywozu i segregacji śmieci. Nadal wiele osób i firm nie czuje się odpowiedzialnych za degradację środowiska naturalnego.

Jeżeli chodzi o recykling papieru i tektury, to jest pod tym względem lepiej. Do powtórnego przetworzenia trafia 42% odpadów. Jednak na tle Europy, gdzie odzyskiwane jest średnio 70% makulatury, to nadal bardzo niski wskaźnik.

Przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kg papieru, co w skali globalnej daje setki milionów ton. Recykling tych odpadów pozwala oszczędzać energię, redukować zanieczyszczenia środowiska oraz chronić drzewa przed wycięciem. Selektywna zbiórka makulatury staje się więc absolutną koniecznością. I proces ten zaczyna się od naszych codziennych przyzwyczajeń.

Aby odpady celulozowe można poddać recyklingowi, w ich skład muszą wchodzić tylko materiały które się do tego nadają. Do pojemnika na papier nie wyrzucamy więc zatłuszczonych opakować papierowych, opakowań wielomateriałowych, tapet, worków po materiałach budowlanych czy artykułów higienicznych. Tylko tak przygotowane odpady, dostarczone do punktów zbiórki odpadów celulozowych, zostaną posortowane jakościowo, oczyszczone i przygotowane do powtórnego wykorzystania. Makulatura przeznaczona do produkcji tektur pudełkowych, niepowlekanych tektur, tektur falistych i innych rodzajów tektur jest tylko mechanicznie oczyszczana, bez odbarwiania i bielenia. Makulatura z której powstanie papier do druku czy pisania, papier gazetowy, bibułki higieniczne, tektury powlekane itp. wymaga zastosowania zarówno oczyszczania mechanicznego, jak i odbarwiania.

Z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi otrzymać można nawet 900 kg papieru, odpady, jakie powstają w procesie recyklingu papieru, stanowią 7-35%. Papieru nie można przerabiać w nieskończoność bez pogorszenia jego właściwości. Dzisiejsze możliwości technologiczne pozwalają na trzy- lub czterokrotne przetwarzanie włókna celulozowego przy zachowaniu jego jakości, choć są rodzaje które wytrzymują nawet siedmiokrotne przetwarzanie. Recykling makulatury to także ogromna oszczędność energii. Wytworzenie tektury z włókien wtórnych pozwala oszczędzić nawet 65% energii w stosunku do ilości zużywanej w procesie produkcji z włókien pierwotnych. A oszczędność energii to m.in. mniejsza emisja  CO2, czyli w efekcie zdrowsze środowisko.

Bookmark the permalink.