Recykling papieru

Unia Europejska jest liderem, jeżeli chodzi o wdrażanie dyrektyw chroniących środowisko i tworzenie gospodarki zrównoważonej. Jednym z pionierów w tej dziedzinie jest europejski przemysł papierniczy, który kładzie bardzo mocny nacisk na zwiększenie poziomu recyklingu. Każdego roku ustanawiane są kolejne rekordy. Postęp być może nie jest duży, ale osiągnięty poziom zbliża się do kresu możliwości odzyskiwania zużytego papieru, a w porównaniu z początkami walki o środowisko postęp jest ogromny. W 1991 roku stopa recyklingu wynosiła tylko ok. 40%. Pomimo ograniczonych możliwości zwiększania poziomu recyklingu, zobowiązanie na lata 2016-2020 są ambitne i zakładają ustanawianie kolejnych rekordów.

Sygnatariusze Europejskiej Deklaracji na rzecz Recyklingu Papieru (The European Declaration on Paper Recycling) zobowiązali się do osiągnięcia w 2015 roku recyklingu papieru na poziomie 70%. Osiągnięto 71,5%, nigdy wcześniej poziom recyklingu papieru w Europie nie był tak wysoki. To wzrost o 0,1% w stosunku do 2014 roku, być może niewiele, ale w liczbach bezwzględnych to dodatkowe 60 tys. ton makulatury.

Wpływ na wielkość odzyskiwanego papieru mają zmieniające się wzorce konsumpcji. Papier gazetowy, który miał wysoki wskaźnik recyklingu, nie zmniejsza go, ale jego udział w rynku znacząco spada. Zwiększa się natomiast konsumpcja kartonów z tektury falistej, drugiego najczęściej odzyskiwanego produktu z papieru, a wraz z tym zwiększa się poziom recyklingu opakowań kartonowych. Szacuje się, że 22% zużywanego papieru nie może być odzyskiwane, są to produkty typu chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, tapety i podobne produkty. Natomiast jeżeli chodzi o opakowania tekturowe, granicą jest możliwość odzysku 81-82% zużytego kartonu. To znacznie więcej niż opakowań z innych materiałów np. granicę możliwości odzysku opakowań ze stali określono na 76%, szkła – 73%, a aluminium tylko 71%.

Europa jest światowym liderem w dziedzinie recyklingu papieru. Kolejną pozycję zajmuje Ameryka Północna gdzie recyklingowi poddaje się nieco ponad 60% zużytego papieru, a w Azji ok. 50%. W Europie, włókna papieru są ponownie wykorzystywane średnio 3,5-krotnie, podczas gdy średnia światowa wynosi tylko 2,4.

Bookmark the permalink.