Rynek opakowań

Polska Izba Opakowań przygotowała analizę rynku opakowań na najbliższe lata. Będzie on stabilnie rósł w tempie 4,5–6,2% rocznie, w zależności od rodzaju opakowań. W analizie dostrzeżono ogromny potencjał wzrostu opakowań z tektury falistej i papieru.

Obecnie największy udział w rynku, mają opakowania z tworzyw sztucznych, sytuacja powinna jednak wkrótce ulec zmianie. Po roku 2020to opakowania z papieru i tektury zostaną liderem branży. Już, na polskim rynku, obserwujemy zjawisko wyrównywania się udziału opakowań z papieru i tektury z opakowaniami z tworzyw sztucznych. A wzrost popytu na produkty przyjazne dla środowiska, dynamicznie rozwijający się handel internetowy oraz tendencja do indywidualizacji i identyfikowalności łańcuchów dostaw, powodują, że przed opakowaniami kartonowymi otwierają się nowe, ogromne możliwości rozwoju.

Przewidywany wzrost rynku opakowań z papieru i tektury to 5,5–6,2% rocznie, rynek opakowań z tworzyw sztucznych i metalu powinien rosnąć w tempie ok. 5,5%, rynek opakowań szklanych powinien osiągać wzrost na poziomie 4,0–4,5% rocznie. Struktura rynku w 2020 roku powinna wyglądać następująco:

  • opakowania z tworzyw sztucznych – 38% udziału,
  • opakowania z papieru i tektury – 37% udziału,
  • opakowania z metalu – 11% udziału,
  • opakowania ze szkła – 9% udziału,
  • inne materiały – 5% udziału.

Polski rynek opakowań w 2016 roku był wart ok. 9 mld EUR, światowy ok. 660 mld EUR. Prognozy Polskiej Izby Opakowań, przewidują, że w 2017 roku polski rynek osiągnie wartość 9,45 mld EUR, a światowy 698 mld EUR. W kolejnych latach ma to kształtować się następująco, w 2018 r., Polska – 9,9 mld EUR (świat – 730 mld EUR), w 2019 r. – 10,46 EUR (788 mld EUR), a w 2020 r. – 10,9 mld EUR (860 mld EUR). Największy udział w rynku będą miały opakowania spożywcze (żywność i napoje) – ok. 63%; na kolejnych miejscach uplasują się, opakowania wyrobów przemysłowych (chemia gospodarcza, farby, lakiery, AGD…) – 24%; opakowania leków – 6% oraz opakowania kosmetyków –7%.

Bookmark the permalink.