Segregacja papieru i tektury – dlaczego należy robić to dobrze

Posegregowany papier i tektura to bardzo cenne surowce. Po przetworzeniu posłużą do produkcji nowych towarów – tektury, książek, zeszytów, gazet, artykułów higienicznych itp., co nie tylko zmniejszy liczbę wycinanych drzew, ale również pozwoli zaoszczędzić energię i wodę.

Włókna celulozowe mogą być odzyskiwane i ponownie wykorzystywane nawet 6 razy. Aby pozyskać ten surowiec z natury, potrzeba ok. 17 drzew na tonę produktu.  Oprócz segregacji, równie ważne jest oszczędzanie papieru, jeżeli zależy nam na ochronie środowiska.

Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy wyrób papierowy nadaje się do recyklingu  i powinien trafić do pojemnika na papier. Tam powinny zostać umieszczone tylko odpady, które można poddać procesowi recyklingu w tzw. „strumieniu odpadów papieru” – czyste gazety i czasopisma, książki, mapy, ulotki, gazetki reklamowe, zeszyty, zapisane kartki, listy, papierowe torby, kartony, tekturowe pudełka, papierowe wytłoczki na jajka, czyste kartony po pizzy itp. Jeżeli w niebieskim pojemniku znajdują się tylko takie odpady, to jest to wartościowy surowiec który trafi do recyklingu, a następnie posłuży do produkcji papieru recyklingowego.

Niestety, często zdarza się, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, że w pojemnikach na papier znajdują się źle posegregowane lub niewłaściwe odpady. W takim przypadku nie zostaną one odebrane jako odpady papierowe, a jako zmieszane, trafią więc do spalarni lub na wysypisko. To nie tylko większe obciążenie dla środowiska, ale i marnowanie surowca, który można lepiej spożytkować. Oczywiście wrzucenie papieru czy tektury do pojemnika z odpadami zmieszanymi także spowoduje, że nie zostanie on przetworzony. To dlatego tak ważna jest właściwa segregacja w naszych domach oraz umieszczanie śmieci we właściwych pojemnikach. Tylko dobrze posegregowane i przygotowane odpady papierowe staną się surowcem i trafią do recyklingu. 

Do niebieskiego pojemnika nie wolno wrzucać m.in. mokrego, zatłuszczonego lub zanieczyszczonego papieru, opakowań wielomateriałowych (np. kartonowych opakowań do płynów – wrzucamy je do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale), paragonów, worków po cemencie czy tapet. Nie wszystko nadaje się do recyklingu lub, jak np. w przypadku kartonowych opakowań po mleku czy soku, recykling jest przeprowadzany trochę inaczej. Zanim z kartonu odzyskamy włókna celulozowe musi zostać on oddzielony od innych materiałów. Bardzo ważne jest również, by przed wyrzuceniem, usunąć z odpadów papierowych wszelkie elementy z innych materiałów, jak np. zszywki czy klamerki. Dokładnie opróżnijmy także papierowe i tekturowe opakowania.

Recykling jest bardzo ważny w ochronie drzew, ale możemy to także robić oszczędzając papier. Korzystajmy z elektronicznych wersji gazet i książek, wykorzystujmy zeszyty i notatniki w 100%, a z drukarki korzystajmy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i używajmy papieru z recyklingu. Możemy także ograniczyć liczbę dokumentów papierowych i to nie tylko w naszych domach ale w urzędach i firmach – korzystajmy z podpisu elektronicznego (profilu zaufanego), przechowujmy dokumenty w wersjach elektronicznych, zmieńmy rachunki na „elektroniczne” i opłacajmy je online. Tylko takie postępowanie połączone z segregacja odpadów pozwoli zbliżyć nam się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, która jest konieczna do powstrzymania zmian w przyrodzie. A jak te są uciążliwe, możemy to obecnie obserwować zarówno w naszym kraju, jak i innych państwach w Europie.

Bookmark the permalink.