Światowy Dzień Recyklingu 2022

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu (ang. Global Recycling Day). To młode święto, po raz pierwszy obchodzone w 2018 r. Zapoczątkowane zostało przez Global Recycling Foundation, a jego celem jest uświadomienie społeczeństwu roli recyklingu w ochronie zasobów pierwotnych i zabezpieczanie przyszłości planety. Odpady poddawane procesom recyklingu nazywane są siódmym zasobem planety, co sugeruje jak ważny jest to proces.

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Recyklingu jest #RecyclingHeroes, co w tłumaczeniu oznacza „bohaterowie recyklingu”. Podkreśla ono znaczenie ludzi i ich działań w zakresie recyklingu, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i bardziej ekologicznej przyszłości dla wszystkich.

Ostatnia dekada była najcieplejszą w historii, co oznacza, że obecnie stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego o niespotykanych rozmiarach. Jeśli nie dokonamy znaczących i szybkich zmian, wzrost globalnych temperatur nadal będzie postępować, a to przełoży się na topnienie czap lodowych, płonące kontynenty i szybkie wylesianie.

Wszyscy musimy wnieść swój wkład w tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości. Już jest wielu bohaterów, którzy prowadzą działania na rzecz lepszej przyszłości naszej planety. To zarówno ludzie, firmy, organizacje, jak i grupy społeczne np. miasta. Promują oni innowacyjne praktyki i nawyki w zakresie recyklingu i pomagają osiągnąć założone cele zrównoważonego rozwoju.

Recykling to wieloetapowy proces, który rozpoczyna się w naszych domach domowym od właściwej segregacji śmieci i odpowiedniego gospodarowania odpadami. Pozwala to odzyskać surowiec ze śmieci i wykorzystać go powtórnie do produkcji nowych wyrobów. Przynosi to wiele korzyści. Przede wszystkim dzięki niemu ograniczona zostaje emisja dwutlenku węgla do atmosfery, a także skażenie gleb oraz wód. Efektywne wykorzystanie odpadów to także ograniczenie zużycia energii oraz mniejsza eksploatacja złóż naturalnych.

Niestety, nie każdy wytwór produkcji przemysłowej można efektywnie przetworzyć, dlatego równie ważne jest korzystanie z takich materiałów, które nadają się do recyklingu. I tu też jest rola dla każdego – odpowiedzialne wybieranie produktów w sklepie. Każda rzecz, którą przyniesiemy do domu w jakiś sposób wpływa na środowisko. Jeżeli wybieramy produkty pochodzące z naturalnych surowców, nadające się do recyklingu, ograniczamy ilość odpadów, ilość CO2 emitowanego do atmosfery, a więc chronimy środowisko i zasoby.

Jednym z produktów, które można wielokrotnie i efektywnie przetwarzać są opakowania tekturowe. Obecny poziom recyklingu opakowań z papieru i tektury w Europie wynosi około prawie 85%, a europejska branża opakowań kartonowych wyznaczyła sobie za cel zwiększenie go do 90% do roku 2030. To już imponujący wynik, a z każdym rokiem będzie jeszcze lepszy.

W innych sektorach sytuacja nie już tak dobra, o czym świadczy chociażby to, że Polska nadal nie potrafi osiągnąć poziomów recyklingu wyznaczonych przez UE. Największym problemem są oczywiście tworzywa sztuczne. Chociaż trudno wyobrazić sobie całkowite eliminację plastiku z naszego codziennego życia, warto podjąć działania ograniczające jego wykorzystanie, zwłaszcza, że często nie wymaga to ani wysiłku ani wyrzeczeń. Sprowadza się to tylko do zmiany wyboru tego, do czego przyzwyczailiśmy się. A warto, dla środowiska.

Bookmark the permalink.