Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i ma zwrócić naszą uwagę na pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz związane z tym wyzwania, przede wszystkim dotyczące zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Obchody święta koordynowane są przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Tematem tegorocznych obchodów jest Odtwarzanie Ekosystemów połączone z inauguracją Dekady Odtwarzania Ekosystemów (UNEP). Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów (UN Decade on Ecosystem Restoration). Im lepsza jest kondycja ekosystemów, tym zdrowsza jest cała planeta i zamieszkujący ją ludzie. Aby poprawić bioróżnorodność lokalnych ekosystemów , konieczna jest zmiana konsumenckich nawyków i przyzwyczajeń jak również przemodelowanie funkcjonowania produkcji i konsumpcji. Sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy wszyscy weźmiemy za to odpowiedzialność, a kluczowe znaczenie dla powodzenia działań na rzecz odbudowy ekosystemów będzie mieć zaangażowanie biznesu. Niestety nadal nie wszyscy to rozumieją.

Budowa Gospodarki o obiegu zamkniętym w wielu branżach postępuje opornie. Prowadzone są wprawdzie prace nad udoskonaleniem aktualnie stosowanych rozwiązań, aby było one bardziej przyjazne środowisku, ale na efekty jeszcze poczekamy. Na tym tle bardzo dobrze prezentuje się branża opakowań kartonowych, której produkty (pudełka kartonowe) aktywnie przyczyniają się do realizacji założeń Zielonego Ładu UE oraz celów polityki klimatycznej. Branża w sposób ciągły podejmuje działania na rzecz ochrony zasobów naszej planety oraz ekosystemów, co pomaga chronić środowisko, przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz powstrzymać zanikanie bioróżnorodności.

Opakowania tekturowe powstają z surowców odnawialnych, bardzo ważnym jest więc pozyskiwanie tych surowców we właściwy sposób. Tu szczególnego znaczenia nabiera certyfikat FSC. Surowiec drzewny pozyskiwany z lasów objętych tą certyfikacją oznacza, że są one prowadzone w sposób zrównoważony – występują w nim młode i stare drzewa, martwe drzewo może rozkładać się naturalnie, chroniona jest fauna i flora, a w miejsce wyciętych drzew sadzi się nowe. Takie postępowanie gwarantuje, że źródło tego surowca nigdy nie zostanie wyczerpane. Korzystanie więc z opakowań kartonowych z certyfikatem FSC ogranicza nielegalny wyrąb lasów i pomaga chronić dzikie obszary leśne oraz ich bioróżnorodność.

Dla jakości środowiska równie ważnym aspektem, jak odpowiedzialne pozyskiewanie z niego surowców, jest recykling. Opakowania kartonowe także pod tym względem są zdecydowanym liderem, blisko 80% trafia ich do ponownego przetworzenia. Pamiętajmy jednak, że aby poprawić ten wynik, konieczne jest zaangażowanie konsumentów. Opakowanie kartonowe po zużyciu wyrzucamy do niebieskiego pojemnika. Właściwa segregacja odpadów przekłada się na wydajność systemu recyklingu i umożliwia odzyskanie włókien celulozy, z których powstaną nowe produkty, w szczególności tektura falista na nowe opakowania.

Opakowanie to produkt niezbędny. Umożliwia w bezpieczny i higieniczny sposób przechowywać produkty, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem, przedłuża ich świeżość, zabezpiecza przed zanieczyszczeniami itp., tym samym zapobiega powstawaniu odpadów. Aby właściwie ocenić opakowanie, należy przeanalizować cały jego cykl życia – od projektowania, produkcji, dystrybucji, handlu, konsumpcji po selektywną zbiórkę i recykling. Tylko to pozwoli nam właściwie określić wpływ danego opakowania na środowisko. A zwycięzca zawsze jest ten sam – tekturowe pudełko.

Bookmark the permalink.