Rynek e-commerce

Czym tak naprawdę jest e-commerce? Handel elektroniczny, e-handel, czy e-commerce, nazw jest wiele, według Głównego Urzędu Statystycznego to działalność handlowa z użyciem dostępnych środków komunikacji i masowego przekazu, która obejmuje transakcje dokonywane poprzez sieci oparte na protokole IP. Oznacza to, że zakupy dokonywane przy pomocy telefonu czy fax, nie zalicza się do e-commerce. Czytaj dalej