Segregacja opakowań wielomateriałowych

Fundacja ProKarton sprawdziła, jaka jest wiedza Polaków na temat selektywnej zbiórki szczególnego rodzaju odpadów opakowaniowych, a mianowicie opakowań wielomateriałowych. Czyli wykonanych z co najmniej dwóch rożnych materiałów, których nie można łatwo rozdzielić. Badanie, przeprowadzone przez Kantar TNS, pokazało, że wiedza Polaków rośnie, 65% badanych zadeklarowało, że wie jak prawidłowo segregować odpady opakowaniowe, podczas gdy w kwietniu 2016 r. było to 60% ankietowanych. Czytaj dalej