Tektura jako zamiennik plastiku

#GreenSource to wspólna kampania CEPI (Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego) i EPIS (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Celulozowego) mająca na celu podniesienie świadomości na temat produktów drewnopochodnych. Jej zadaniem jest wyjaśnić, w jaki sposób przemysł bazujący na włóknach drzewnych sprawia, że osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. jest możliwe.

Dzięki lasom i ich produktom, każdego roku z atmosfery pobierane jest 806 milionów ton CO2, co odpowiada 20% rocznej emisji UE. Przemysł bazujący na włóknach drzewnych dba o to, aby lasy rosły, absorbowały CO2 i chroniły bioróżnorodność. Oferuje innowacyjne rozwiązania odpowiadające potrzebom ludzi i przyczynia się do rozwoju zrównoważonego stylu życia. Jego produkty, powstające z surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych, stają się alternatywą dla produktów korzystających z surowców kopalnych, czym przyczyniają się do dekarbonizacji gospodarki oraz rewolucjonizują nawyki konsumpcyjne. Już dziś oferuje rozwiązania wolne od paliw kopalnych dla wielu sektorów, m.in. mediów, opakowań, opieki zdrowotnej i higieny, a także tekstyliów. Produkty drewnopochodne szczególne znaczenie mają w branży opakowaniowej, a najważniejszym zadaniem, jakie przed nimi postawiono, to zastąpienie tworzyw sztucznych.

Nowoczesne rozwiązania opakowaniowe są konieczne do wydajnej logistyki i sprzedaży detalicznej. Jednak wpływ opakowań na środowisko budzi coraz większe obawy – od zaśmiecania świata, poprzez zanieczyszczanie oceanów, po wpływ na klimat. Dotyczy to w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych.

Plastik ma wiele właściwości, które są przydatne w tworzeniu opakowań. Jest to jednak materiał powstający na bazie ropy naftowej, a więc surowca kopalnego, który trudno dopasować do gospodarki niskoemisyjnej. Podczas gdy emisja CO2, w większości branż w UE, spada, ta wynikająca z produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, rośnie. Według prognoz do 2050 r. ma się prawie podwoić, wzrośnie z obecnych 43 do 85 Mt CO2 rocznie. Przy czym jeśli obecne 43 Mt to 1% całej emisji w UE, to 85 Mt w 2050 r. będzie stanowić 30% emisji, jeśli osiągnięte zostanie założenie 95% redukcji emisji w stosunku do poziomów z 1990 r. Będzie to więc bardzo poważny problem.

Konieczne staje się zwiększenie recyklingu zużytego plastiku oraz wdrożenie niskoemisyjnej produkcji tworzyw sztucznych. Jednak przy obecnej technologii, zastosowanie takich rozwiązań jest praktycznie niemożliwe. Według szacunków, wyeliminowanie emisji CO2 z samych unijnych opakowań z tworzyw sztucznych, wymaga 560 TWh czyli 80% całej energii elektrycznej wytwarzanej obecnie z odnawialnych źródeł energii w UE, a to zbyt dużo.

Najprostszym rozwiązaniem i prawdopodobnie najlepszym jest zastąpienie tworzyw sztucznych innym materiałem, np. na bazie włókien drzewnych. Tektura, jako materiał odnawialny, jest znacznie łatwiejsza do unieszkodliwienia pod względem emisji CO2, posiada także wiele cech będących substytutem plastiku. Okazuje się, że już dziś można nią zastąpić 25% plastiku używanego w opakowaniach, bez uszczerbku dla funkcjonalności produktu końcowego.

Tektura może więc z powodzenie zastępować tworzywa sztuczne. Jeszcze nie w każdym przypadku, ale stosowanie plastiku można ograniczyć tylko do obszarów, w których jego właściwości są niezbędne. Jednocześnie należy, wszędzie gdzie to tylko możliwe, wymuszać stosowanie materiałów odnawialnych, co pozwoli znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i przybliży nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Źródło: eugreensource.org

Bookmark the permalink.