Tekturowe opakowania owoców zmniejszają ślad węglowy

Na Uniwersytecie we Fryburgu (Niemcy) poddano analizie porównawczej dwa rodzajów opakowań na owoce – tackę z tektury falistej oraz podobny pojemnik wykonany z PET. Wyniki pokazały, że ślad węglowy tacki PET jest ponad dwukrotnie większy niż tacki z tektury falistej.

Analizę cyklu życia tacek przeprowadziła grupa badawcza „Circulus – Transformation Pathways and Obstacles to a Sustainable Circular Economy in the Bioeconomy” („Circulus – ścieżki transformacji i przeszkody w zrównoważonej gospodarce o obiegu zamkniętym w biogospodarce”). Wyniki pokazują, że cykl życia tacki z tektury falistej generuje mniej szkodliwego dla klimatu CO2 (0,017 kg ekwiwalentu) niż z PET (0,036 kg ekwiwalentu).

Wpływ PET na zmiany klimatyczne jest 2,2 razy większy niż tektury falistej. Głównie wynika to ze wskaźników recyklingu. W przypadku tektury falistej wynosi on 89%, dla PET między 10-50% (GMV, 2019). O ile w fazie przedprodukcyjnej wpływ na klimat obu materiałów jest porównywalny, to w fazie produkcji, a przede wszystkim zakończenia cyklu życia, tektura zyskuje ogromną przewagę.

Naukowcy przeanalizowali również wpływ poszczególnych tacek na owoce na cały rynek niemiecki. Pozwoliło to ukazać potencjał zmniejszania emisji CO2, ponieważ wzrost wpływu na środowisko jest bezpośrednio skorelowany z materiałem opakowaniowym. Gdyby w 2018 r. część tacek PET (45%) zastąpić tekturą falistą, zmniejszyłoby to emisję CO2 o 6700 ton rocznie. Ślad węglowy mógłby zostać zmniejszony aż o 34%, gdyby korzystać wyłącznie z tacek tekturowych.

Opakowanie to kluczowa wartość w śladzie węglowym wielu produktów. Zwiększa wpływ na środowisko i przez to coraz bardziej zwraca na siebie uwagę. Często nie jest jednak jasne, które opakowanie jest lepszym, bardziej zrównoważonym wyborem, ponieważ producenci stosują do swoich opakowań nazwy, które sugerują, że wykonane z materiału nieszkodliwego dla środowiska, a przeważnie to zwykła dezinformacja. Przygotowanie oceny cyklu życia – instrumentu, za pomocą którego analizowane jest wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu, pozwala uzyskać jednoznaczną odpowiedź.

Wyniki oceny cyklu życia odnoszą się wyłącznie do śladu węglowego. Został on wybrany, ponieważ umożliwia analizę potencjalnego magazynowania węgla w surowcach pochodzenia biologicznego oraz można wykorzystać go do modelowania wpływu surowców, takich jak np. tektura falista, na zmianę klimatu.

W dokumencie „Policy Brief” można zapoznać się z pełnym podsumowanie głównych wyników.

Źródło: wellpappen-industrie.de

Bookmark the permalink.