Trendy w branży opakowań

Unia Europejska walczy ze zmianami klimatu na Ziemi, jest liderem na tym polu. Jednak ta walka ma swoją cenę. Konieczność dostosowania się do coraz bardziej wyśrubowanych norm, wyznaczanych przez unijne regulacje, jest wyzwaniem dla wielu firm. W sektorze opakowań, wdrażanie zmian jest wymuszane nowymi unijnymi regulacjami dotyczącymi recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego.

Sytuacja branży opakowań jest specyficzna, szczególnie w Polsce. Mimo coraz większego wpływu ekologii, popyt na opakowania rośnie i według prognoz nadal będzie rósł, w kupowaniu pakowanych produktów bowiem, nasz kraj goni Europę Zachodnią. Średnie zużycie opakowań w UE na mieszkańca wynosi ok. 180 kg, w Polsce to niecałe 160 kg. Mimo, że sprzedaż towarów pakowanych w naszym kraju w ostatnich latach rosła w tempie ok. 3% rocznie, to zużycie opakowań na potrzeby pakowania tych towarów, rosło w tempie ok. 12% rocznie.

Z czego wynika tak rozbieżność? Zwiększa się aktywność zawodowa Polaków oraz odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych, zmieniający się więc potrzeby które wpływają na popyt na opakowania. Chcemy wygodnych zakupów, produktów łatwych do przechowania i długo zachowujących przydatność do spożycia, a jednocześnie małych porcji dla jednej osoby. Przybywa więc towarów w małych opakowaniach, szczelnie zamkniętych oraz dań gotowych do spożycia. Popyt na opakowania zwiększa również handel przez internet, którego popularność intensywnie rośnie. Z drugiej jednak strony, w Polsce zwiększa się również świadomość ekologiczna konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę, czy zakupione towary są zapakowane w sposób przyjazny środowisku, oraz czy  opakowanie jest dostosowane do zawartości. To z kolei wymusza na producentach stosowania właściwych materiałów oraz odpowiednich sposobów projektowania opakowań. Oba te trendy zyskują na popularności, przed branżą opakowań zatem duże wyzwanie ale i ogromna szansa na rozwój.

Dominujący wpływ na branżę opakowań mają i mieć będą wymagania konsumentów. Jednak proekologiczne regulacje unijne, których zadaniem jest ograniczenie ilości generowanych odpadów oraz zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, także są bardzo ważne. Wymuszają one stosowanie określonych opakowań, a także sprawiają, że zmienia się koszt opakowań z określonych materiałów. Najważniejszymi  dla branży są Strategia Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz rozszerzona odpowiedzialność producenta, zgodnie z którą część kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych ponoszą firmy wprowadzające je do obrotu. Ważna jest również unijna dyrektywa dotyczącą wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, która zakazuje wprowadzania do obrotu lub ogranicza zużycie określonych towarów. Regulacje te uderzają przede wszystkim w opakowania z tworzyw sztucznych, które nawet jeśli nie są wprost zakazane, to stają się znacznie droższe.

Przygotowanie opakowania ekologicznego i jednocześnie wygodnego dla konsumentów jest trudne. Wydaje się nawet, że trendy te prowadzą rynek w dwóch przeciwnych kierunkach. Mimo silnego wpływu convenience (opakowania wygodne dla konsumentów) i związanego z tym rosnącego zapotrzebowania na opakowania, producenci nie mogą pozwolić sobie na ignorowanie wyzwań ekologicznych i to nie tylko z powodu regulacji UE ale i wymagań samych konsumentów. Coraz więcej osób bowiem jest skłonna dopłacić do produktu, jeżeli wyróżnia się on ekologicznym opakowaniem, z drugiej strony rośnie również liczba konsumentów, która chce opakowań lekkich, wytrzymałych, poręcznych i najlepiej bogato zadrukowanych.

Mimo że to trudne, można próbować pogodzić te trendy. Postęp technologiczny pozwala na coraz szersze stosowania opakowań tekturowych, czyli przyjaznych dla środowiska, a jednocześnie wygodnych. Karton, jako materiał zyskuje właściwości, które w wielu dziedzinach pozwalają mu, z sukcesem, zastąpić tworzywa sztuczne. Mamy więc opakowanie które zalicza się do obu kategorii, może jeszcze nie idealne do każdego zastosowania, ale z każdym dniem lepsze. Korzystajmy więc z niego!

Bookmark the permalink.