Wspólny System Segregacji Odpadów

Od 1 lipca 2017 obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów. Nowe rozwiązanie dostosowuje nasz system do przepisów UE. Ma również pozwolić osiągnąć odzysk i ponowne użycie papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na poziomie 50% do 2020 roku, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. Obecnie wskaźnik ten wynosi niewiele ponad 25%.

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), bo tak nazywa się nowy, obowiązujący już program segregacji, dzieli odpady na 4 główne kategorie. Zmienia również kolorystykę jaką poszczególne frakcje są oznaczane. Obecnie odpady powinniśmy segregować w następujący sposób:

  • pojemnik/worek niebieski przeznaczony jest na papier,
  • pojemnik/worek zielony przeznaczony jest na szkło (z możliwością podziału na bezbarwne i kolorowe),
  • pojemnik/worek żółty przeznaczony jest na metal i tworzywa sztuczne,
  • pojemnik/worek brązowy przeznaczony jest na odpady biodegradowalne.

Dzięki nowym zasadom segregacji, większość odpadów może być kierowana bezpośrednio do podmiotów zajmujących się ich recyklingiem, co powinno zwiększyć jego poziom. Oczywiście jeśli będziemy stosować się do tych zasad. Bo jednym z ważniejszych zagadnień nowego programu jest edukacja społeczeństwa. Właściwa segregacja ogranicza wielkość odpadów, które zanieczyszczają środowisko, w dłuższej perspektywie także zużycie wody i energii, oraz zmniejsza koszty utrzymania składowisk jak również zagrożenie dla przyrody i zdrowia człowieka.

Czasu na wprowadzenie nowego systemu jest sporo – 5 lat, a więc do końca czerwca 2022 roku. Jednak zmiana oznakowania używanych pojemników musi zostać wykonana do końca roku. Podobno w niektórych gminach już segreguje się odpady według WSSO.

Bookmark the permalink.