Zamawiaj opakowania lokalnie

Producenci tektury i opakowań tekturowych od lat udoskonalają metody pozyskiwania surowców oraz produkcji opakowań kartonowych, aby spełniać wysokie wymagania rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie kilka dekad proces ten napędzały głównie coraz bardziej restrykcyjne wymogi prawne, ostatnie lata przyniosły jednak zmiany.

Obecnie najważniejszym czynnikiem napędzającym działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez przemysł opakowaniowy są klienci, których zainteresowanie i wiedza w tym zakresie stale rosną. Stawiają oni coraz większe wymagania zarówno produktom jak i ich opakowaniom w szeregu aspektów zrównoważonego rozwoju.

Producenci opakowań tekturowych nie próżnują. Jeśli chodzi o wdrażanie technologii przyjaznych dla środowiska, to jeden z liderów rynku. Branża cały czas osiąga sukcesy w zmniejszaniu wpływu na klimat – ogranicza zużycie wody i energii oraz przestawia się na korzystanie z energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych np. z biomasy zamiast z paliw kopalnych.

Efekty już są wyraźnie widoczne, opakowania tekturowe powstają przy bardzo niskiej emisji dwutlenku węgla, a to nadal nie koniec starań. Długoterminowym celem producentów opakowań tekturowych jest całkowita redukcja emisji CO2, co oznaczałoby stworzenie działu gospodarki, który nie emituje netto żadnych gazów cieplarnianych. Jednak dalsza redukcja emisji dwutlenku węgla staje się coraz bardziej skomplikowana, ponieważ wpływ opakowań tekturowych na klimat nie wynika wyłącznie z działalności fabryk.

Coraz ważniejszym zagadnieniem związanym ze zrównoważonym rozwojem w kontekście kartonu staje się transport. Dostawa gotowych opakowań kartonowych do klientów stanowi znaczącą część wpływu branży tekturowej na klimat. Aby nadal poprawiać sytuację w tym zakresie, koniecznie jest ograniczenie emisji CO2 z transportu. Jak to zrobić? Oczywiście najprostszą metodą jest skrócenie tras dostaw. Zamawiajmy opakowania kartonowe u producentów działających na lokalnych rynkach. To nie tylko najprostsza ale i najlepsza metoda, transport, jakikolwiek zostanie wykorzystany, zawsze oznacza zużycie energii, a to właśnie dodatkowa emisja CO2.

Krótka trasa od producenta do odbiorcy to mniej zużytej energii i mniejszy ślad węglowy pozostawiony przez opakowania tekturowe, które i tak pod tym względem są najlepsze. Ślad węglowy pozostawiony przez opakowania z innych materiałów jest nawet ponad 10-krotnie większy.

Zmiany klimatu odczuwamy bardzo mocno, wszystkie działania, które to ograniczają są pożądane. Zamawiając towar u lokalnych producentów przyczyniamy się do ograniczania emisji CO2 i nic nas to nie kosztuje. Dlaczego więc tego nie robimy? Czasem wynika to z lenistwa – nie chce nam się poszukać lokalnego dostawcy, a czasem wybieramy znaną markę, ponieważ kojarzymy ją z reklamy, więc jest łatwiej. Koniecznie zmieńmy nasze przyzwyczajenia w tym zakresie, środowisko nam „podziękuje”.

Bookmark the permalink.