Zmiany w sposobie konsumpcji papieru i tektury

Podobnie jak inne sektory, rynek papieru i tektury pokonał problemy wynikające ze spowolnienia gospodarczego spowodowanego przez Covid-19. Pojawiły się jednak nowe trendy w sposobie, w jaki używamy tych materiałów, które oznaczają głębsze zmiany we wzorcach konsumpcji. Branży udało się już jednak dostosować produkcję do tych zmian. To wnioski z wstępnego raportu za 2021 rok, opublikowanego przez Cepi – Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego.

Według raportu Cepi, przemysł papierniczy, podobnie jak wiele innych, stanął przed takimi wyzwaniami jak rosnące ceny surowców i energii, niedobór włókien pochodzących z recyklingu z powodu problemów ze zbiórką makulatury oraz problemami w łańcuchu dostaw. Szczególnie dotyczyło to segmentu tektury, gdzie pojawiły się obawy, że popyt może przewyższyć zdolności produkcyjne. Branża jednak poradziła sobie, stając na wysokości zadania.

Podczas gdy konsumpcja wyrobów papierniczych w 2020 r. spadła o 6,6%, to obecnie sektor wykazał silne odbicie. Wzrost o 5% w ciągu poprzedniego roku, w krajach będących członkami Cepi oznacza, że produkcja papieru i tektury powróciła do poziomów sprzed COVID-19. Zwiększone zapotrzebowanie spowodowało wzrost produkcji o 5,8%, a eksport poza kraje Cepi, który w 2020 r. spadł o 8,4%, powrócił do poziomu z 2019 r. Zmiana trendu wynika nie tylko z globalnego odbicia gospodarczego, ale również z gwałtownego wzrostu zakupów online, które przełożyło się na ogromne zapotrzebowanie na opakowania z papieru i tektury. Szacuje się, że produkcja takich opakowań wzrosła o 7,1% w porównaniu do 2020 r., osiągając prawdopodobnie najwyższy poziom w historii. Opakowania zużywają już 58,7% całkowitej produkcji papieru i tektury, co także oznacza wzrost w porównaniu z 2020 r.

Popyt na papier rośnie, ponieważ zarówno konsumenci jak i firmy poszukują bardziej zrównoważonych rozwiązań, a skuteczny recykling papieru i tektury tylko przyczynia się do wzrostu popularności opakowań z tych materiałów. Wiele sektorów korzysta obecnie z takich opakowań, w tym m.in. branża spożywcza, medyczna i farmaceutyczna. Papier stał się również podstawowym materiałem produktów higienicznych i mimo, że popyt w tej branży nieco spadł w 2021 r., to nadal jest powyżej poziomu sprzed pandemii. Produkcja „papierów graficznych” odnotowała niewielki wzrost, jednak popyt na papier gazetowy wciąż maleje. Obecnie jednak w tych branżach dominują produkty cyfrowe i to raczej się nie zmieni.

Kolejny zestaw statystyk pokazuje nowy trend, a może nawet głęboką transformację. Produkcja papierów używanych do produkcji toreb papierowych wzrosła aż o 11,7% , a do innych innowacyjnych zastosowań, głównie przemysłowych, o 9,6%. Raport łączy to z zastępowaniem jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, które UE zakazała. Cepi określa to jako „efekt substytucji”, co oznacza, że papier, tektura i inne produkty na bazie włókien celulozowych zaczynają zastępować mniej zrównoważone materiały. Mimo, że tego typu produkty nadal stanowią marginalny udział w ogólnej produkcji papieru i tektury, to zmiany w tym kierunku zachodzą bardzo szybko i cały czas przyspieszają.

Raport Cepi jest do pobrania pod adresem https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2022/02/Cepi_Preliminary-_2021_Report.pdf

Źródło: cepi.org

Bookmark the permalink.