Europejskie dane na temat cyklu życia tektury falistej

FEFCO (The European Federation of Corrugated Board Manufacturers – Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej), wraz z CCB (Cepi ContainerBoard – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opakowań z Tektury Falistej), opublikowała nowy raport European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies 2021 (Europejską bazę danych dotyczącą badań cyklu życia tektury falistej 2021). Czytaj dalej