Branża opakowań w 2022 r.

Santander Bank Polska w raporcie Branża opakowań w 2022 r. Kondycja, perspektywy i wpływ wojny analizuje polski sektor opakowań. Wartość branży tym roku wyniesie około 60 mld PLN, czyli odnotuje wzrost. Jego dynamika jednak będzie mniejsza. Spowodują to rosnące ceny energii i surowców oraz ich mniejsza dostępność spowodowana wojną na Ukrainie, co przełoży się to na wyższe koszty prowadzenia działalności i dużą presję cenową.

Ceny surowców oraz wyrobów gotowych są najwyższe w historii badania i, jak podkreślają eksperci Santander Bank Polska, nadal będą rosły ponieważ cały czas występuje presja kosztowa.  Tak dzieje się w całej UE. Wprawdzie w marcu dynamika wzrostu cen tworzyw sztucznych  i celulozy była niższa niż w lutym, niestety nie oznacza to, że surowce zaczną tanieć. Tempo wzrostu spada, gdyż każdy kolejny miesiąc ma wyższą bazę z ubiegłego roku. Nominalnie ceny w marcu były wyższe niż w poprzednich miesiącach.

Widzimy rekordowo wysoką presję kosztową, ceny surowców do produkcji opakowań wybiły w marcu na rekordowe poziomy, przez co indeksy cen producentów opakowań rosną w UE szybciej od średniej dla szerokiego sektora przetwórstwa przemysłowego. Efekt ten jest również widoczny w oczekiwaniach cenowych przetwórców, zwłaszcza w segmencie tworzyw sztucznych, wrażliwych na ceny ropy naftowej. Niemniej jednak, po pierwszym szoku w marcu, indeksy koniunktury pokazały w kwietniu powrót optymizmu w ocenie portfeli zamówień – wyjaśnia Maciej Nałęcz, analityk sektorowy Santander Bank Polska.

Opakowania ze szkła są jedynym segmentem branży, gdzie według Eurostatu ceny w marcu rosły wolniej (11% rok do roku) niż w całym sektorze przetwórstwa przemysłowego (16,1% r/r). W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych ceny rosną tylko nieznacznie szybciej od średniej – 16,6% r/r, opakowania z papieru i tektury zdrożały o około 21,2% r/r, opakowania z metali lekkich o 21,8% r/r, zaś najwyższa dynamika wzrostów dotyczyła opakowań z drewna aż 38,9% r/r.

W Polsce na początku 2022 roku przemysł opakowań rósł w tempie blisko 20% rocznie. Jednak w ujęciu wolumenowym, dynamika wzrostu produkcji będzie jednocyfrowa, m.in. z uwagi na bardzo wysoką bazę z ubiegłego roku. Głównym motorem wzrostu obrotów firm jest obecnie wzrost cen. Analitycy Santander Bank Polska szacują, że produkcja sprzedana krajowego przemysłu opakowań wzrosła w ubiegłym roku o około 13-18% r/r, do poziomu ok. 52 mld PLN.

– W 2022 roku branża opakowań zachowa wzrostowy trend, ale zmieni się jego struktura i zapewne będzie to wzrost niższy niż w ubiegłym roku. Obecnie spodziewamy się dynamiki produkcji sprzedanej w okolicach 12-16% r/r, czyli około 60 mld PLN. Biorąc jednak pod uwagę rekordowo wysokie ceny surowców widzimy duże ryzyko rewizji naszej prognozy w górę, szczególnie że inflacja kosztów będzie zapewne głównym kanałem transmisji wojny w Ukrainie na sytuację krajowego przemysłu opakowań – komentuje Maciej Nałęcz, analityk sektorowy Santander Bank Polska.

Analitycy Santander Bank Polska szacują, że udział eksportu w produkcji sprzedanej polskiego sektora opakowań w 2021 roku nieznacznie wzrósł. W największym stopniu w sektorze opakowań drewnianych, z papieru i tektury oraz stalowych. Jeśli chodzi o eksport opakowań, Polska cały czas umacnia swoją pozycję na rynku europejskim. W przypadku opakowań z papieru i tektury polscy producenci zajęli drugie miejsce w UE pod względem wzrostu oraz 3 miejsce pod względem łącznej wartości eksportu, za Niemcami i Holandią. Jednak o ile holenderski eksport wzrósł w tym segmencie szybciej od polskiego, to Niemcy, obecnego lidera, doganiamy. W 2020 roku eksport polskich opakowań z papieru i tektury odpowiadał ok. 40% niemieckiego, w 2021 roku było to już 44%.

Ważnym czynnikiem wpływającym na sektor opakowań w bieżącym roku będą także wprowadzane regulacje prawne. W Polsce czekają nas duże modyfikacje w obszarze wymogów recyklingu, finansowania systemu gospodarowania odpadami oraz promowania ekoprojektowania, które przełożą się na ceny opakowań. Przykładowo, jeżeli zaproponowana w projekcie nowelizacji wysokość opłaty z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla opakowań z tworzyw sztucznych (ok. 200 EUR/t), weszłaby w życie, to przy obecnym, rekordowo wysokim poziomie cen surowców, przełożyłaby się na wzrost cen opakowań plastikowych o ok. 5-5.5%. Jednak Ministerstwo Środowiska i Klimatu nadal pracuje nad tą ustawą, która miałaby wejść w życie od stycznia 2023 roku. Termin ten jednak wydaje się mało realny. Dwie pozostałe ustawy z przygotowywanego pakietu (dotyczące systemu kaucyjnego i produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych) mogą zostać przyjęte szybciej, ponieważ nie przekładają się bezpośrednio na ceny produktów konsumpcyjnych.

Raport Branża opakowań w 2022 r. Kondycja, perspektywy i wpływ wojny jest dostępny pod adresem https://www.santander.pl/_fileserver/item/1510808.

Źródło: media.santander.pl

Bookmark the permalink.