Polityka jakości

Potwierdzeniem ciągłej dbałości o jak najwyższą jakość obsługi naszych Klientów, jest wprowadzenie w 2001 roku Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN – ISO 9001:2015.
Głównymi celami polityki jakości Viki Family są:
– ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Klientów
– nasze usługi i produkcja zawsze zgodne z życzeniami Klientów oraz obowiązującymi przepisami i normami
– terminowość realizacji zobowiązań produkcyjnych
– minimalizacja braków produkcyjnych
– obniżanie kosztów produkcyjnych
– podnoszenie świadomości każdego pracownika Viki Family o jego roli w sprawnie funkcjonującym Systemie Zarządzania Jakością
– systematyczne szkolenie personelu, podnoszenie jego kwalifikacji oraz dążenie do poczucia odpowiedzialności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy