Potwierdzeniem ciągłej dbałości o jak najwyższą jakość obsługi naszych Klientów, jest wprowadzenie w 2001 roku Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN – ISO 9001:2015.

Głównymi celami polityki jakości Viki Family są:

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Klientów
  • nasze usługi i produkcja zawsze zgodne z życzeniami Klientów oraz obowiązującymi przepisami i normami
  • terminowość realizacji zobowiązań produkcyjnych
  • minimalizacja braków produkcyjnych
  • obniżanie kosztów produkcyjnych
  • podnoszenie świadomości każdego pracownika Viki Family o jego roli w sprawnie funkcjonującym Systemie Zarządzania Jakością
  • systematyczne szkolenie personelu, podnoszenie jego kwalifikacji oraz dążenie do poczucia odpowiedzialności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy