Nazwa projektu: Rozszerzenie oferty firmy VIKI Family poprzez zakup maszyn do produkcji pudełek kartonowych.

Beneficjent: Viki Family Przemysław Jastrzębski

Wartość projektu: 2 347 368,97 zł

Wartość dofinansowania: 798 105,45 zł

Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie przez firmę VIKI Family parku maszynowego o nowe urządzenia służące do produkcji pudełek kartonowych. Projekt został rozpoczęty 1 sierpnia 2014 roku a zakończony 31 lipca 2015 roku. Wszystkie środki trwałe zakupione w ramach projektu zostały zlokalizowane w zakładzie produkcyjnym Firmy w Zabrańcu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.