Cepi dołącza do ENZA

ENZA (European Net Zero Alliance) to sojusz 17 stowarzyszeń opowiadających się za wdrażaniem rozwiązań umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Jej członkowie reprezentują różne branże – celulozowo-papierniczą, budownictwo, leśnictwo, rolnictwo jak również sektor energetyczny – dostawców energii od paliw płynnych i gazowych po ciepło, a także dostawców energii elektrycznej.

Cepi dołączył do ENZA, ponieważ osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. wymaga wdrażania tych samych rozwiązań w różnych regionach, z uwzględnieniem ich specyfiki. Prawie cała emisja CO2 w przemyśle celulozowo-papierniczym wynika ze spalania paliw. Do osiągnięcia neutralności klimatycznej potrzebna więc będzie energia neutralna pod tym względem, a jednocześnie konkurencyjna cenowo. Dekarbonizacja systemu energetycznego musi odbywać się w taki sposób, aby znacząco nie wpływać na opłacalność produkcji.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. będzie możliwe tylko przy skoordynowaniu działań różnych sektorów, co pozwoli uzyskać opłacalne dla wszystkich rozwiązania. Filarem tego systemu będą odnawialne i niskoemisyjne źródła energii, efektywność energetyczna oraz gospodarowanie w obiegu zamkniętym.

Reprezentując Cepi, Małgosia Rybak, Dyrektor ds. Energii i Klimatu, podczas wystąpienia przypomniała, że przemysł papierniczy jest czwartym co do wielkości konsumentem energii w Europie oraz największym przemysłowym wytwórcą (i użytkownikiem) energii odnawialnej – 60% zużywanych paliw to biomasa. Cepi już rozpoczęła drogę ku neutralności tworząc Forum Rozwiązań Energetycznych, które ułatwia wymianę informacji na temat innowacji technologicznych poprawiających efektywność energetyczną i zwiększających wykorzystanie energii odnawialnej. Zauważyła także, że ENZA nie powinno dyskryminować żadnego rodzaju energii (Cepi potrzebujemy zarówno gazu, jak i energii elektrycznej), o ile tylko  jest to czysta i korzystna cenowo energia.

Cepi to europejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł papierniczy. Oferujemy szeroką gamę odnawialnych i nadających się do recyklingu rozwiązań z włókien drzewnych: opakowania, produkty tekstylne, higieniczne, papiery graficzne i specjalistyczne, a także biochemikalia do żywności i farmaceutyków, biokompozyty i bioenergię.

Dba zarówno o jakość środowiska, jak i rozwój europejskiego przemysłu. 92% surowców zużywanych przez członków Cepi pochodzi z Europy i posiada certyfikaty pozyskania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 91% zużywanej wody wraca do środowiska w odpowiednim stanie. Cepi jest liderem w recyklingu, który obecnie jest na poziomie 72% oraz w dekarbonizacji i transformacji przemysłowej gospodarki. Członkowie Cepi wnoszą rocznie 20 mld EUR wartości dodanej do gospodarki europejskiej oraz inwestycje o wartości 5,5 mld EUR.

Źródło: cepi.org

Bookmark the permalink.