Circular by Nature

21 marca EURACTIV przy wsparciu FEFCO (stowarzyszenie europejskich producentów tektury falistej) zorganizowało debatę na temat roli opakowań w gospodarce obiegowej. Uczestniczyło w niej około 80 przedstawicieli władz Unii Europejskiej, organizacji pozarządowych, przemysłu i innych, m.in. Kestutis Sadauskas, dyrektor Circular Economy and Green Growth Komisji Europejskiej. Jednym z najważniejszych punktów dyskusji była analiza decyzji Parlamentu Europejskiego na temat pakietu ws. odpadów (Waste Package).

FEFCO zarekomendowało recykling jako najlepsze rozwiązanie dla przemysłu papieru i tektury. Recykling powinien być bardziej doceniany, dostrzegany i wspierany przez rządy poszczególnych krajów, Unię Europejską oraz organizacje pozarządowe. Używanie biomateriałów takich jak papier i tektura jest korzystne z każdego punktu widzenia – gospodarczego, ekologicznego i społecznego.

W podsumowaniu można było stwierdzić, że w tej branży gospodarka obiegowa już istnieje. Opakowania z tektury falistej i papieru są zbierane i poddawane recyklingowi w całej Europie. Oczywiście sytuację można jeszcze poprawić, poprzez zwiększenie selektywnej zbiórki papieru i tektury, tak aby wykorzystać każde włókno, które zamiast trafiać do śmieci, mogło być skierowane do powtórnego wykorzystania. Opakowania tekturowe już czynią najlepszy użytek z surowców wtórnych, przetwarzają je do ponownego użytku.

Podczas forum FEFCO uruchomiło kampanię społeczną „Circular by Nature” promującą ideę recyklingu, oraz prezentującą opakowania tekturowe jako najlepsze rozwiązanie dla gospodarki obiegowej. Więcej na temat kampanii można dowiedzieć się pod adresem www.fefco.org/circular-by-nature.

Żródło: www.fefco.org

Bookmark the permalink.