Dzień Opakowań

15 września 2017 będziemy obchodzić Dzień Opakowań. Ustanowiony on został podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Opakowań, które odbyło się 28 marca 2007 roku. Dzień Opakowań ma wspomagać upowszechnianie wiedzy o opakowaniach, ich roli i znaczeniu dla gospodarki oraz dla każdego z nas.

Rosnąca znaczenie opakowań w codziennym życiu, spowodowane wieloma funkcjami, jakie stawia się przed nimi i związany z tym wzrost znaczenia przemysłu opakowań w gospodarce, skłonił PIO do działań mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu gospodarki opakowaniami, problematyki szeroko rozumianego opakowalnictwa – projektantów opakowań, materiałów, producentów, ale także wiedzy o opakowaniach, procesach i technologiach oraz technikach pakowania.

Przemysł opakowaniowy to jedna z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki. Wymagania jakie się im stawia, zmuszają producentów do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań, technologii i materiałów. Trzeba więc ukazywać drogę rozwoju opakowań, jako produktu systematycznie unowocześnianego, jego jakościowego i ilościowego rozwoju.

Współczesne opakowanie w wielu przypadkach, nawet jeżeli wydaje się zwykłym pudełkiem, to skomplikowane urządzenie przedłużające trwałość produktów spożywczych, informujące o stanie zapakowanego produktu, umożliwiające komunikację pomiędzy produktem a jego użytkownikiem. Na powstanie opakowania w obecnym kształcie złożyła się praca wielu ludzi reprezentujących bardzo różne dziedziny – informatykę, elektronikę, chemię, biochemię, biofizykę, biologię i mikrobiologię, inżynierię materiałową i wiele innych. Warto upowszechniać tą wiedzę, aby oddać należną chwałę twórcom obecnych rozwiązań. Wiedza ta także pozwoli odbiorcom produktów, poczuć się bardziej bezpiecznie, wiedząc ile starań dokłada się do tego aby produkt dotarł do nich w jak najlepszym stanie.

A jaka jest współcześnie rola opakowań? Przede wszystkim wzrosła rola informacyjna, to dzięki tu umieszczonym tekstom konsument czerpie wiedzę o produkcie, producencie, sposobie użytkowania, terminie przydatności itp. Opakowanie stało się także sprzedawcą, marketingowo-promocyjne funkcje opakowań jak kształt, kolor, zastosowane wzornictwo, rodzaj materiału z jakiego są one wykonane, mają za zadanie przyciągnąć uwagę klienta. Odpowiada także za bezpieczeństwo, powinno maksymalnie chronić zawartość oraz zapewnić długi okres właściwości zapakowanego towaru. To ostanie, odnosi się głównie do produktów spożywczych i leków. Przed opakowania stawia się także wymóg nieszkodzenia środowisku, co zostało spowodowane rosnącą skalą ich użytkowania i problemami z odpadami opakowaniowymi. Wymusza to poszukiwanie coraz to nowych, przyjaznych dla środowiska, łatwo poddających się utylizacji i recyklingowi materiałów.

Opakowania są stałym elementem naszego życia i to się nie zmieni. Doceńmy więc je, jak i ich twórców.

Bookmark the permalink.